Born 1836-10-21 in Bodsjö, Hunge (Z). Died 1921-08-04 in Bodsjö, Bodsjöbyn (Z).
1858 hustru Skurun
1876 Brita?
1921 änka 1915
Märta Persdotter.
Born 1836-10-21 in Bodsjö, Hunge (Z). Died 1921-08-04 in Bodsjö, Bodsjöbyn (Z).
F Per Persson.
Born 1800-01-08 in Hackås (Z).
FF Per Persson Svan.
Born 1765 in Bodsjö, Skurun (Z). Dragon
FFF Per Nilsson Nordstrand.
Born 1713-10-12 in Bodsjö, Skurun (Z). Died 1768. Dragon Skurun
FFFF Nils Andersson.
Born 1670-07-24 in Bodsjö, Skurun (Z). Died 1733-02-10 in Bodsjö, Skurun (Z).
FFFM Brita Larsdotter.
Born 1685-04-08.
FFM Märet Hermansdotter.
Born 1728-02-25 in Revsund, Björnön (Z). Died 1803-08-16 in Bodsjö, Skurun (Z).
 
 
FM Ingial Persdotter.
Born 1768.
   
 
   
 
M Brita Olofsdotter.
Born 1804-11-05 in Brunflo (Z).
     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Relationships and children

Married 1858-06-24.

Anders Persson Hamberg.
Born 1825-11-20 in Bodsjö, Finnäs (Z). Died 1915-01-10 in Bodsjö, Skurun (Z).
1858 gift dräng i Flatnor
1862 bondmåg Skurun
1864 bonde Skurun
1865 bonde Skurun
1867 bonde Skurun
1870 inhyses Skurun
1876 o 1879 gift arbetare Skurun
1880 gift arbetare Skurun med 10 barn
1890 gift jordarbetare Skurun
1900 gift arbetare Skurun

Karin Hamberg.
Born 1858-09-16 in Bodsjö, Skurun (Z).
1886 ogift arbetskvinna Skurun
1890 gift inhyseshjon Skurun med 2 barn, mannen i Amerika
1893 flyttar med dottern från Skurun till Hackås
1893-1896 hos sväföräldrarna i Billsta med dottern
1897 utvandrar med dottern från Billsta till Nordamerika

Peter Hamberg.
Born 1860-06-02 in Bodsjö, Våle (Z).
1888 utvandrar som arbetare från Skurun till Washington Nordamerika

Brita Andersdotter Hamberg.
Born 1862-02-12 in Bodsjö, Skurun (Z). Died 1951-01-31 in Bodsjö (Z). 1882 ogift arbetardotter Skurun, flyttar som gift till Bodsjöbyn
1940 arrendatorsänka Bodsjöbyn 2 hos dottern Hulda
1951 änka 1940, Bodsjö 1:12

Erik Hamberg.
Born 1864-01-09 in Bodsjö, Skurun (Z).
1884 flyttar från Skurun till Hackås
1888 flyttar tillbaka till Skurun
1889 utvandrar som arbetare från Skurun till Nordamerika

Anna Juliana Hamberg.
Born 1865-11-04 in Bodsjö, Skurun (Z).
1885 ogift arbetarkvinna Skurun 1890 ogift Skurun
1893 flyttar med dottern från Skurun till Revsund

Ingrid Märta Hamberg.
Born 1867-08-11 in Bodsjö, Skurun (Z).
1890 utvandrar som arbetarkvinna från Bodsjöbyn till Nordamerika

Anders Olof Hamberg.
Born 1870-09-25 in Bodsjö, Skurun (Z).
1890 ogift jordarbetare Skurun
1890 utvandrar som arbetare från Skurun till Nordamerika
1890 återvänder till Skurun
1895 flyttar från Bodsjö som dräng till systern Juliana i Rind
1900 ogift arbetare Revsund, Rind
1910 utvandrar med familjen som arbetare från Rind till Nordamerika

Ottolina Hamberg.
Born 1872-12-26 in Bodsjö (Z).
1890 ensam piga i Bodsjöbyn hos Mik. Ersson /Sv bef 1890
1896 ogift piga Skurun
1907 utvandrar med barnen från Hunge till Nordamerika

Gertrud Lisa Hamberg.
Born 1876-01-29 in Bodsjö, Skurun (Z).

Jonas Hamberg.
Born 1879-04-01 in Bodsjö, Skurun (Z).
1907-10 färjeman Flatnorsundet/Bodsjöboken
1910 utvandrar med familjen som skräddare frånSkurun till Nordamerika

Index of persons    Index of surnames    Index of places