Born 1923-04-28 in Gillhov, Sandnäset (Z).
Died 2006-10-26 in Bodsjö, Kälen (Z).

2006 änka 2002

Bendikt Kristina Göransson Norberg.
Born 1923-04-28 in Gillhov, Sandnäset (Z). Died 2006-10-26 in Bodsjö, Kälen (Z).
F Olof Algot Göransson.
Born 1892-04-29. Arbetare
     
 
   
 
     
 
   
 
M Beda Kristina Jönsdotter.
Born 1889-06-02.
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1946-03-05.

Nils Jonas Norberg.
Born 1917-11-21 in Bodsjö, Kälen (Z).
Died 2002-05-24 in Bodsjö, Kälen (Z).
1940 hemmason kolare 1970 gift Kälen 1980 gift Kälen 1:59 2002 gift 1946

Berit Kristina Norberg.
Born 1943-07-04 in Hackås (Z).

Föräldrakooperativet HUNGEGÅRDEN I HUNGE EK FÖR (716462-0200) , Styrelseledamot Äldrekooperativet Bostugan i Hunge, ekonomisk förening (716462-1414) , Styrelseledamot Bodsjö Diverse Ek. för. (769603-1009) , Styrelseledamot Skogstrån i Bodsjö ekonomisk förening (769609-2720) , Styrelseledamot Bodsjöbygdens Utveckling Ekonomisk förening (769621-3672) , Styrelseledamot

Bernt Olof Norberg.
Born 1946-04-08 in Hackås (Z).

1970 sambo Kälen
1980 sambo Hunge 2:54
Optand Flygplanuthyrning Aktiebolag (556503-2314) , Styrelseledamot

Barbro Angela Norberg.
Born 1948-08-02 in Bodsjö (Z).

1970 Örebro
1980 o 1990 sambo Kummelnäs i Saltsjö-Boo
2013 sambo Kälen
Miljöspecialisten i norr (480802-XXXX-00001) , Innehavare Äldrekooperativet Bostugan i Hunge, ekonomisk förening (716462-1414) , Styrelseledamot Bodsjö Diverse Ek. för. (769603-1009) , Styrelsesuppleant Skogstrån i Bodsjö ekonomisk förening (769609-2720) , Styrelseledamot Bodsjöbygdens Utveckling Ekonomisk förening (769621-3672) , Styrelsesuppleant

Eva Louise Norberg.
Born 1950-07-19 in Bodsjö (Z).

1970 sambo Farsta
1980 gift Timrå Sörberge
2013 Grönviken Fåker

Beda Catharina Ninni Norberg.
Born 1963-10-29 in Bodsjö (Z).

2013
Skogstrån i Bodsjö ekonomisk förening (769609-2720)

Styrelse Styrelseledamot Norberg Nyström, Berit Kristina, 70 år Styrelseledamot Norberg, Barbro Angela, 65 år Styrelseledamot Granberg, Kristina Birgitta, 64 år Styrelseledamot Norberg, Beda Catharina, 50 år
¥Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillverka och försälja textilier, samt bedriva småskalig livsmedelsproduktion och café- och restaurang- verksamhet. Medlemmarna deltar med egna arbetsinsatser, som leverantörer och genom att begagna föreningens tjänster.

Bräcke Folkets Hus utan personlig ansvarighet (792600-0204) , Styrelseledamot

Index of persons    Index of surnames    Index of places