Born 1881-08-05 in Aspås (Z). Died 1969-05-09 in Revsund (Z). 1940 skogsarbetareänka Finnäs Kronotorp 1950 Finnäs 1:5 Lugnet
1959 Finnäs
1960 Änga 3:5 Bjuråker Gävleborg hos dottern Elsa 1969 änka Gällön 1:27
katarina_lovisa_adolfsdotter_f1881.jpg
 Katarina Lovisa Adolfsdotter 1881-1969
Katarina Lovisa Adolfsdotter.
Born 1881-08-05 in Aspås (Z). Died 1969-05-09 in Revsund (Z).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Omkring mitten av 30-talet blev far svårt sjuk och efter att en längre tid ha varit sängliggande fick han 1936 sluta sina dagar inte fullt 61 år gammal. Nu var det mor, som tillsammans med barnen som var hemma övertog verksamheten. Det fortsatte dom med tills i slutet på 40-talet då beslutet om nedläggningen kom. Beslutet kom inte helt oväntat då kronan de sista åren minskat sin verksamhet i skogen däromkring. Vi hade nått en ny tid, då folk skulle flyttas från landsbygden och in till städerna och industrisamhällena. Sådana boplatser som den här skulle inte finnas. Det blev nu för dem som var hemma att ordna med auktion och bereda sig på avflyttning. Lugnet skulle lämnas öde. För barnen var det väl inga större bekymmer men för mor blev det en svår tid. Hon hade alltid levt för familjen och alltid haft någon av de sina omkring sig. Nu förlorade hon sitt hem och sin fasta punkt i tillvaron. Hon såg familjen skingras och själv blev hon ensam på gamla dagar. Det kändes säkert mycket svårt. Hon beklagade sig aldrig, men jag märkte det ändå. Hon kom tidvis att vistas hos något av barnen och tidvis på hemgården i Gällö. Hon trivdes inte något vidare och ingenstans kände hon sig hemmastadd. När den nya hemgården blev färdig och hon fick flytta in där blev det något bättre. Där fick hon eget rum och kunde ordna mera som hon ville. Hon blev kvar där sina sista år, men kände sig mycket trött mot slutet. 1969 råkade hon ut för ett benbrott och kom in på lasarettet där hon avled i en ålder av nära 88 år. Därmed hade ett långt och hårt levnadsöde fyllt av arbete och försakel ser avslutats./Bodsjöboken
Bodsjöboken

Relationships and children

Married 1901-06-16.

Jonas Johan Magnus Johansson.
Born 1875-10-17 in Bodsjö, Hunge (Z). Died 1936-08-06 in Bodsjö, Finnäs (Z).

Helga Elisabet Johansson.
Born 1903-11-20 in Mattmar (Z). Died 1998-01-03 in Alsen, Ranågården (Z).

Anna Katrina Johansson Högberg.
Born 1906-02-23 in Mattmar (Z). Died 1991-10-23 in Kortedala (O).

Johannes Mauritz Johansson Vejdegren.
Born 1907-09-22 in Mattmar, Norrgård (Z). Died 1995-04-23 in Brunflo (Z).

Karl Adolf Johansson.
Born 1910-09-10 in Bodsjö, Finnäs (Z). Died 1990-05-21 in Revsund, Gällö (Z).

Per Olof Johansson.
Born 1912-05-02 in Bodsjö, Finnäs (Z). Died 1984-12-09 in Bräcke (Z).

Bror Kristian Johansson.
Born 1914-11-13 in Bodsjö, Finnäs (Z). Died 1999-10-08 in Fresta (AB).

Otto Andreas Johansson Lugnefors.
Born 1917-04-04 in Bodsjö, Finnäs (Z). Died 1963-12-27 in Sundbyberg (AB).

Signe Olivia Johansson Marklund.
Born 1920-04-15 in Bodsjö, Finnäs (Z). Died 2008-12-16 in Alnö (Y).

Elsa Elina Johansson.
Born 1921-09-03 in Bodsjö, Finnäs (Z).

Ester Matilda Johansson Winberg.
Born 1924-04-01 in Bodsjö, Finnäs (Z).

Nikolaus Agaton Johansson.
Born 1925-12-06 in Bodsjö, Finnäs (Z).

Index of persons    Index of surnames    Index of places