Born 1881-08-05 in Aspås (Z). Died 1969-05-09 in Revsund (Z). 1940 skogsarbetareänka Finnäs Kronotorp 1950 Finnäs 1:5 Lugnet
1959 Finnäs
1960 Änga 3:5 Bjuråker Gävleborg hos dottern Elsa 1969 änka Gällön 1:27
katarina_lovisa_adolfsdotter_f1881.jpg
 Katarina Lovisa Adolfsdotter 1881-1969
Katarina Lovisa Adolfsdotter.
Born 1881-08-05 in Aspås (Z). Died 1969-05-09 in Revsund (Z).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Omkring mitten av 30-talet blev far svårt sjuk och efter att en längre tid ha varit sängliggande fick han 1936 sluta sina dagar inte fullt 61 år gammal. Nu var det mor, som tillsammans med barnen som var hemma övertog verksamheten. Det fortsatte dom med tills i slutet på 40-talet då beslutet om nedläggningen kom. Beslutet kom inte helt oväntat då kronan de sista åren minskat sin verksamhet i skogen däromkring. Vi hade nått en ny tid, då folk skulle flyttas från landsbygden och in till städerna och industrisamhällena. Sådana boplatser som den här skulle inte finnas. Det blev nu för dem som var hemma att ordna med auktion och bereda sig på avflyttning. Lugnet skulle lämnas öde. För barnen var det väl inga större bekymmer men för mor blev det en svår tid. Hon hade alltid levt för familjen och alltid haft någon av de sina omkring sig. Nu förlorade hon sitt hem och sin fasta punkt i tillvaron. Hon såg familjen skingras och själv blev hon ensam på gamla dagar. Det kändes säkert mycket svårt. Hon beklagade sig aldrig, men jag märkte det ändå. Hon kom tidvis att vistas hos något av barnen och tidvis på hemgården i Gällö. Hon trivdes inte något vidare och ingenstans kände hon sig hemmastadd. När den nya hemgården blev färdig och hon fick flytta in där blev det något bättre. Där fick hon eget rum och kunde ordna mera som hon ville. Hon blev kvar där sina sista år, men kände sig mycket trött mot slutet. 1969 råkade hon ut för ett benbrott och kom in på lasarettet där hon avled i en ålder av nära 88 år. Därmed hade ett långt och hårt levnadsöde fyllt av arbete och försakel ser avslutats./Bodsjöboken
Bodsjöboken

Relationships and children

Married 1901-06-16.

Jonas Johan Magnus Johansson.
Born 1875-10-17 in Bodsjö, Hunge (Z). Died 1936-08-06 in Bodsjö, Finnäs (Z).
1907 gift arbetare Mattmar, Norrgård
1910 8/5 flyttar till Finnäs 1 från Mattmar, fattig sjuklig
1910 gift timmerarbetare Finnäs No 1
1912, 1914, 1917, 1920 o 1921 gift skogsarbetare Finnäs
1924 flyttar inom Finnäs blir kronotorpare
1924 o 1925 gift kronotorpare Finnäs
1936 gift Finnäs

Helga Elisabet Johansson.
Born 1903-11-20 in Mattmar (Z). Died 1998-01-03 in Alsen, Ranågården (Z). 1940 gift Höge 1:7 i Marby 1950 Kjösta 5:6 i Alsen
1960 Rönningsberg 3:3 i Alsen
1990 gift 1931, Alsen, Trångsviken
1998 änka 1994

Anna Katrina Johansson Högberg.
Born 1906-02-23 in Mattmar (Z). Died 1991-10-23 in Kortedala (O). 1940 gift Klaxåsen i Näs
1970 gift Härlanda
1991 änka 1975

Johannes Mauritz Johansson Vejdegren.
Born 1907-09-22 in Mattmar, Norrgård (Z). Died 1995-04-23 in Brunflo (Z).
1917 "N'Johannes på Lugnet. Han var tio år gammal när föräldrarna lade in en ansökan till kronan om att få en odlingsrätt upplåten på Finnäs kronopark. Som äldst av pojkarna fick Johannes vara med om den första röjningen och uppodlingen av Lugnet.
1970 gift Brunflo, Södergård
1980 Brunflo
1995 frånskild 1976

Karl Adolf Johansson.
Born 1910-09-10 in Bodsjö, Finnäs (Z). Died 1990-05-21 in Revsund, Gällö (Z). 1940 sinnessölö hos modern
1990 ogift

Per Olof Johansson.
Born 1912-05-02 in Bodsjö, Finnäs (Z). Died 1984-12-09 in Bräcke (Z). 1940 skogsarbetare Domänverket, Finnäs hos modern 1970 o 1980 gift Bräcke

Bror Kristian Johansson.
Born 1914-11-13 in Bodsjö, Finnäs (Z). Died 1999-10-08 in Fresta (AB). 1940 skogsarbetare Finnäs hos modern
1970 gift Brännkyrka, Hägersten
1980 giftr Fresta, Grimsta 44:42
1999 gift 1970

Otto Andreas Johansson Lugnefors.
Born 1917-04-04 in Bodsjö, Finnäs (Z). Died 1963-12-27 in Sundbyberg (AB). 1940 skogsarbetare Finnäs hos modern
1963 gift 1953

Signe Olivia Johansson Marklund.
Born 1920-04-15 in Bodsjö, Finnäs (Z). Died 2008-12-16 in Alnö (Y).
1970 o 1980 gift Alnö Sundsvall
2008 änka 1994

Elsa Elina Johansson.
Born 1921-09-03 in Bodsjö, Finnäs (Z). 1940 hemgöromål Finnäs hos modern 1942 torpägardotter
1950 hembiträde med sonen Kyrkbyn 5:2 i Bjuråker
1960 Änga 3:5 i Bjuråker
1970 gift Hudiksvall, Bjuråker, Änga
1980 gift Änga 3:5
1990 gift 1951, Änga 862

Ester Matilda Johansson Winberg.
Born 1924-04-01 in Bodsjö, Finnäs (Z).
1970 Linköping, Ljungsbro
1980 Uddevalla
1990 änka 1968, Ödeshög

Nikolaus Agaton Johansson.
Born 1925-12-06 in Bodsjö, Finnäs (Z). 1940 skogsarbetare Domänverket, Finnäs hos modern 1970 Östersund
1980 Finnäs
1990 ogift Finnäs
2012 bor under vinterhalvåret i Edlings hus Bräcke annars i sin stuga i Finnäs/BP

Index of persons    Index of surnames    Index of places