Skollärare, torpare Born 1830-08-19 in Bodsjö, Norrböle (Z). Died 1907-01-03 in Bodsjö, Böle (Z).
1846-7 studerande Norrböle
1845 flyttar till Brunflo HFB 1838-47 s101
1859-1864 1862 skollärare Funäsdalen
1864 12/10 skolläraren Funäsdalen i Tännäs
1864 15/10 flyttar från Tännäs till Bodsjö med fru och Jöns Margareta och Halvar
1865 10/12 inflyttad arbetare Böle 1 från Tännäs
1877 gift skollärare Böle
1880 skollärare f. d. Böle med 5 barn
1890 gift jordtorpare Böle med 3 barn
1900 gift f. folkskollärare, odelstorpare Böle m sonen Halvar
1907 gift 1859


Per Bodin föddes 1830 på gården Näset i Böle. Föräldrarna var Jöns Persson på Näset och dennes hustru Märit. Själv var Per Bodin gift med Katarina Halvardsdotter. Bodin läste till präst och hade enligt uppgift bara någon tentamen kvar då han kom i onåd hos censorerna och avbröt sina studier och åkte hem till Böle. Han fick senare en lärartjänst i Funäsdalen, dit han gick till fots. Bodin var känd för sitt häftiga humör och det var väl därför han avbröt sin lärarbana för att återvända till Böle och överta föräldragården. Men han hade andra intressen varför han lät slumpa bort sin skogsmark på cirka 400 hektar. För 1.500 kronor och en säck kaffe avyttrade han sin skog! Det berättas att Bodin innan köpet varnade skogsköparna med orden: "Se er noga för nu, för det finns många ihåliga träd här". Någon affärsman var han alltså inte och inte heller någon duktig bonde. Men språk behärskade han bättre än de flesta . Han både talade och skrev franska, grekiska och latin. Det berättas att han en gång gick upp till dåvarande läroverket och fick rektorns löfte att bevista en lektion i franska. När han stegade in i sina nötta skinnbyxor gjorde eleverna narr av honom och någon sade på knagglig franska: "Vad ska den här bondlurken här att göra?" Varpå Per Bodin på perfekt franska förklarade sina avsikter och det blev knäpptyst bland eleverna. Bodin var också känd för sin fina skrivstil. Hans pränt finns att beskåda i många hem i Böle med omnejd där han var flitigt anlitad som skrivare. Han gjorde bl a bouppteckning efter min farfarsfar, Olof Olofsson år 1895. Bodins sonsonson Jan-Erik Bodin, som idag är ägare till fastigheten på Näset, har många handskrivna handlingar bevarade efter sin anfader. Per Bodin dog i Böle den 3 januari 1907, hans hustru den 5 september 1922
per_bodin_f1830.jpg
Petter Per   Bodin 1830-1907
Petter Per Bodin.
Born 1830-08-19 in Bodsjö, Norrböle (Z). Died 1907-01-03 in Bodsjö, Böle (Z). Skollärare, torpare
F Jöns Persson Jerpe.
Born 1792-12-05 in Bodsjö, Norrböle (Z). Died 1877-04-29 in Bodsjö, Norrböle (Z). Torpare Norrböle
FF Per Persson.
Born 1754-04-18 in Bodsjö, Norrböle (Z). Died 1838-08-01 in Bodsjö, Norrböle (Z). Torpare Killnäset
FFF Per Ersson.
Born 1723-02-01 in Bodsjö, Norrböle (Z). Died 1797 in Bodsjö, Norrböle (Z). Bonde Norrböle
FFFF Erik Andersson.
Born 1693-03-?? in Lockne (Z). Died 1757-11-12 in Bodsjö, Norrböle (Z). Bonde Norrböle
FFFM Brita Persdotter.
Born 1681-12-11 in Lockne (Z).
FFM Karin Persdotter.
Born 1721 in Brunflo, Gärde (Z). Died 1799-06-01 in Bodsjö, Norrböle (Z).
 
 
FM Rachel Jönsdotter.
Born 1762-12-?? in Lockne (Z). Died 1840-11-02 in Bodsjö, Norrböle (Z).
   
 
   
 
M Margreta Jonsdotter.
Born 1805-10-?? in Hackås (Z).
     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Relationships and children

Married 1859.

Katrina Halvarsdotter.
Born 1834-01-22 in Haverö (Y). Died 1922-10-05 in Bodsjö, Böle (Z).

Jöns Bodin.
Born 1860-02-01 in Haverö (Z). Died 1949-02-02 in Bodsjö, Böle (Z).

Margreta Bodin.
Born 1862-05-20 in Tännäs (Z). Died 1946-05-11 in Nyhem, Hovdsjö (Z).

Halvar Bodin.
Born 1864-10-12 in Tännäs, Funäsdalen (Z). Died 1869-11-02.

Per Bodin.
Born 1867-04-09 in Bodsjö (Z).

Kristina Bodin.
Born 1870-02-13 in Bodsjö, Böle (Z). Died 1945-03-28 in Bodsjö, Hunge (Z).

Halvar Bodin.
Born 1877-05-07 in Bodsjö, Böle (Z). Died 1942-11-14 in Bodsjö, Böle (Z).

Index of persons    Index of surnames    Index of places