Born 1860-10-11 in Södra Finnskoga (S). Died 1935-01-18 in Bodsjö, Kälen (Z).
1880 ogift arbetskvinna i Våle
1881 o 1886 o 1887 ogift arbetsqvinna Våle
1890 ogift inhyseshjon Våle
1893 ogift arbetskvinna Våle, se bonden Johan Olsson i Hunge f1851
1900 ogift arbetskvinna Våle med 8 barn
1910 ogift understödstagare Kälen med 6 barn
1935 ogift¥
Hanna Olofsdotter.
Born 1860-10-11 in Södra Finnskoga (S). Died 1935-01-18 in Bodsjö, Kälen (Z).
F Olof Halvarsson.
Born 1819-05-14 in Södra Finnskoga (S). Died 1876-03-10 in Bodsjö, Våle (Z). Arbetare
     
 
   
 
     
 
   
 
M Lisa Henriksdotter.
Born 1827-08-10 in Södra Finnskoga (S). Died 1890-09-12 in Bodsjö, Våle (Z). Arbetare
     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Relationships and children

Out of wedlock.

Olof Olofsson.
Born 1857-12-29 in Södra Finnskoga (S).
1880 ogift arbetare Våle
1883 o 1885 gift arbetare Våle
1887 gift torpare Våle
1889 gift arbetare Våle
1890 stattorpare Våle med 4 barn
1896, 1898 o 1900 dagsverkstorpare Våle
1902 gift torpare Våle
1909 2/3 flyttar från Korpmarken i Våle till Brehungnäset Rossbol i Lockne
1910 gift jordbruksarbetare med 6 barn Rossbol i Lockne


Brehungnäset den 19 augusti 2016. En vackert belägen gård . Obebodd sedan många år. I början av 1900 talet flyttade Olof och Emma Olofsson med barnen från Korpmarken till Brehungnäset. De äldsta pojkarna hade emigrerat till Minnesota. Kvar i hemmet var Erik Anna, Per, Maria, Hulda och Mattias. Scharlakansfeber hade drabbat familjen äldsta dottern Maria dog och Erik och Anna blev dövstumma. Det blev svåra och hårda år. Anna, Per och Mattias var syskonen som blev kvar hemma på gården. På 1950 talet timrade Mattias ett eget hus på gården. "Man sa på byn det måste vara det sista huset som timras". Så blev det ju inte. Det vilar ett lugn över gården. Vid Mattias timrade hus står en slåttermaskn och bredvid en motorsåg. Vid lärkträdet växer rosor och körbron är omgiven av spireor. Man anar Brehungen och Gålesåns fina sandstrand mellan träd och buskar som nu tar igen den brukade jorden. / Birgitta Persson

Olof Oskar Olsson.
Born 1881-10-10 in Bodsjö, Våle (Z). Died 1959-10-30 in Revsund, Ubyn (Z).
1940 nästan blind Kälen 1 med brodern Johan Albert
1950 f.d. vägarbetare Kälen 1:25
1959 ogift Ubyn 2:10
Blind

Cohabitant.

Johannes Andersson Wendin.
Born 1854-04-03 in Södra Finnskoga (S). Died 1909-08-19 in Bodsjö, Våle (Z).
1880 ogift arbetare Södra Finnskoga, Bjurberget
1890 ogift jordarbetare Våle
1900 ogift arbetare Våle, kvarstående obefintliga 1891-1900
1900 flyttar från Våle till till obefintliga
1909 ogift, dödsort Åre
Se Hanna Olofsdotter f1860

Jakob Albin Vändin.
Born 1886-02-02 in Bodsjö, Våle (Z). Died 1920-04-08 in Bodsjö, Kälen (Z).
1920 ogift, dödsort serafimerlasarettet

Manne Robert Vändin.
Born 1887-08-25 in Bodsjö, Våle (Z). Died 1957-04-20 in Bodsjö, Tjutboda (Z).
1957 ogift Tjutboda 1:1

Lydia Matilda Vändin.
Born 1890-03-05 in Bodsjö, Våle (Z). Died 1965-01-15 in Revsund, Döviken (Z).
1907 7/11 flyttar från Kälen till Östersund¥
1965 änka 1961, Döviken 1:30¥

Hilda Emilia Wendin.
Born 1893-02-03 in Bodsjö, Våle (Z).
1910 utvandrar som arbetare från Kälen till Nordamerika

Out of wedlock.

Jon Johan Olsson.
Born 1851-09-06 in Södra Finnskoga, Bograngen, Wåhlberget (S).
1979 6 maj flyttar till Hunge från Meningen Rögden S Finnskoga
1879 gift arbetare Hunge
1880 gift bonde Hunge med 1 dotter
1882 gift bonde Hunge
1884 o 1888 gift arbetare Hunge
1890 gift arrendator Sidsjö med 4 barn
1898 se Hanna Olofsdotter f1860
1900 änkling arrendator Döviken med 4 barn
1902 flyttar från Döviken till Sund som arbetare
1910 22/12 till N Amerika, dör där

Johan Albert Olsson.
Born 1898-04-01 in Bodsjö, Våle (Z). Died 1972-10-16 in Bodsjö, Kälen (Z).
1898 tvilling, fader okänd
1924 skogsarbetare Kälen
1940 skogsarbetare Skönviks AB, Kälen 1 med brodern Olof Oskar
1950 skogsarbetare Kälen 1:25
1972 ogift

Johanna Albertina Olsson.
Born 1898-04-01 in Bodsjö, Våle (Z). Died 1997-05-29 in Revsund, Gällö (Z).
1898 tvilling, fader okänd
1970 Revsund
1980 Revsund, Ubyn
1997 änka 1963

Anna Kristina Olsson Asplund.
Born 1900-06-05 in Bodsjö, Våle (Z). Died 1989-10-12 in Revsund (Z).
1900 i FB fader okänd
1970 gift Döviken
1989 änka 1978 Gällö

Index of persons    Index of surnames    Index of places