Arbetare Born 1864-01-11 in Berg (S). Died 1924-02-21.
1884 gratialistdotter
1888 22/6 flyttar från Berg till Bodsjö
1889 26/6 arbetarkvinna inflyttad till Ocksjö
1890 gift Ocksjön
1900 änka, odelstorpare Ocksjön
1903 K Magnussons enka Ocksjön
Johanna Maria Tapper.
Born 1864-01-11 in Berg (S). Died 1924-02-21. Arbetare
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Relationships and children

Before marriage.

Karl Magnusson.
Born 1859-10-19 in Bodsjö, Örnberget (Z). Died 1899-06-18 in Bodsjö, Ocksjö (Z).
1890 gift jordtorpare Ocksjön
1892 o 1898 gift odelstorpare Ocksjön

Johannes Adolf Karlsson.
Born 1884-06-23 in Berg, Eltnäset (S). Died 1963-03-26 in Hackås, Nybodarna 2:17.
1916 o 1919 gift skogsarbetare Kälen
1922 gift arbetare Kälen
1929 12/12 flyttar från Bodsjö till Mjövattnet
1932 gift arbetare Mjövattnet
1940 gift arrendator Nybodarna i Hackås, 2 ha
1950 dito
1960 änkling, skogsarbetare Nybodarna
1963 änkling 1955

Hanna Kristina Tapper.
Born 1886-09-28 in Berg (S). Died 1957-11-26 in Rätan (Z).

Married 1889-12-22.

Karl Magnusson.
Born 1859-10-19 in Bodsjö, Örnberget (Z). Died 1899-06-18 in Bodsjö, Ocksjö (Z).
1890 gift jordtorpare Ocksjön
1892 o 1898 gift odelstorpare Ocksjön

Magnus Viktor Karlsson.
Born 1890-03-12 in Bodsjö, Våle (Z).
1910 utvandrar som arbetare från Ocksjön till Nordamerika Minnesota

Per Olof Karlsson.
Born 1892-11-25 in Bodsjö, Våle (Z). Died 1913-08-25 in Haverö, Kroknäs (Z).
1913 ogift

Anna Lisa Elisabet Magnusson.
Born 1895-03-21 in Bodsjö, Ocksjön (Z). Died 1984-04-03 in Rätan (Z).
1984 änka 1975

Beda Matilda Magnusson.
Born 1898-06-13 in Bodsjö, Ocksjön (Z). Died 1899-01-10 in Bodsjö, Ocksjön (Z).

Before marriage.

Johan Andersson.
Born 1871-12-19 in Bodsjö (Z). Died 1948-10-06 in Haverö, Kroknäset (Z).
1900 bor ensam som arbetare i Våle, Ocksjö
1901 ogift arbetare Ocksjön
1906 gift arbetare (Johannes) Ocksjön
1948 änkling 1924, Kroknäset 1:1

Johan Anund Johansson.
Born 1901-05-21 in Bodsjö, Ocksjön (Z). Died 1968-07-18 in Bollnäs (X).
1968 änkling 1949

Before marriage.

Johan Andersson.
Born 1871-12-19 in Bodsjö (Z). Died 1948-10-06 in Haverö, Kroknäset (Z).
1900 bor ensam som arbetare i Våle, Ocksjö
1901 ogift arbetare Ocksjön
1906 gift arbetare (Johannes) Ocksjön
1948 änkling 1924, Kroknäset 1:1

Bror Ander Johansson.
Born 1903-08-01 in Bodsjö, Ocksjön (Z). Died 1975-05-17 in Rätan, Kroknäs (Z).
1970 gift Haverö, Kroknäs
1975 gift 1935

Married.

Johan Andersson.
Born 1871-12-19 in Bodsjö (Z). Died 1948-10-06 in Haverö, Kroknäset (Z).
1900 bor ensam som arbetare i Våle, Ocksjö
1901 ogift arbetare Ocksjön
1906 gift arbetare (Johannes) Ocksjön
1948 änkling 1924, Kroknäset 1:1

Nelda Sofia Andersson.
Born 1906-09-05 in Bodsjö, Ocksjön (Z).

Helny Maria Andersson.
Born 1909-03-21 in Bodsjö, Ocksjön (Z).

Index of persons    Index of surnames    Index of places