Hemmansägare Finnäs, torpare Bjerte Born 1854-06-21 in Bodsjö, Strångsund (Z). Died 1896-12-18 in Brunflo, Bjerte (Z).
1880 ogift arbetare Gullboviken
1890 gift hemmansägare Finnäs
1892 Jämtlandsposten 1892-12-30 Jämtländsk årskrönika 1892. ...bonden Brodde Carlsson i Finnäs, Bodsjö socken, blivit frikänd, i brist på bevisning, från åtalet att ha avdagatagit sin fyraårige styvson...
1893 utvandrar som hemmansägare Finnäs med familjen till Washington Nordamerika
1893-1896 saknar betyg
1896 gift torpare Bjerte, inflyttad samma år från Bodsjö
Brodde Karlsson.
Born 1854-06-21 in Bodsjö, Strångsund (Z). Died 1896-12-18 in Brunflo, Bjerte (Z). Hemmansägare Finnäs, torpare Bjerte
F Karl Johansson.
Born 1815-06-01 in Bodsjö, Strångsund (Z). Died 1891-09-30. Bonde Strångsund
FF Johan Andersson.
Born 1774. Died 1834-06-27 in Bodsjö, Strångsund (Z). Nybyggare Strångsund
FFF Anders Johansson.
Born 1744 in Bodsjö, Strångsund (Z). Died 1813 in Bodsjö, Strångsund (Z). Nybyggare Strångsund
FFFF Johan Johansson.
Born 1703 in Bodsjö, Höviken (Z). Nybyggare Strångsund
FFFM Britta Andersdotter.
Born 1703.
FFM Gölin Andersdotter.
Born 1748-03-28.
 
 
FM Anna Månsdotter.
Born 1785-11-20 in Haverö (Z). Died 1875-11-23 in Strångsund.
   
 
   
 
M Stina Broddesdotter.
Born 1816-07-17 in Revsund (Z). Died 1908-01-09 in Bodsjö, Strångsund (Z).
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Out of wedlock.

Susanna Andrietta Nordlund.
Born 1855-03-25 in Haverö (Y). Died 1921-01-11 in Bodsjö, Strångsund (Z).
1855 finns ej i födelseboken Haverö
1883 piga i Bodsjö
1886 arbetskvinna i Lockne /GID 100023.23.9600
1890 ogift Bodsjö socken med barnen Lars och Anna
1893 Hunge/GID 100023.1.52500
1894 13/6 flyttar från Hunge till Strångsund
1895 gift Strångsund
1921 gift 1894

Anna Kristina Nilsson.
Born 1886-10-03 in Bodsjö, Lockne (Z). Died 1964-01-28 in Bodsjö, Gullboviken (Z).
1964 änka, Gullboviken 2:8


Den nordligaste gården i byn, är idag uppstyckad i fritidsfastigheter. Tidigare hette gården: Kallins.Ännu längre tillbaka i tiden kallades platsen för Rävkullmon.-Tunadals AB, byggde här 1925, boningshus och ladugård. En sammanslagning gjordes. Väst i gårn, Martins- och Johan Petters blev en fastighet. Arrendator blev Johan Kallin.Han hade flyttat till Strången c:a 1900,från Graninge i Ångermanland.Han var professionell fotograf,vilket finns bevis på än idag.Johan hade gift sig med Anna Nilsson i Väst i gårn . Hon måste då ha varit, som man säger, ett gott parti. Dessutom såg hon mycket bra ut. Annas arvedel ur Väst i gårn belöpte sig till 7000 riksdaler, dessa togs prompt omhand utav Johan, som förvaltade dem så länge de räckte.Sen stundade den krassa verkligheten och fotograferandet blev mera en hobby. Anna tyckte nog att hon skulle ha skött pengarna bättre än Johan hade gjort.Men hon fick aldrig chansen.Allt enligt tidens sed.- Sista åren hade Anna och Johan skilda hushåll.

Before marriage.

Kajsa Greta Jonsson.
Born 1862-08-23 in Bodsjö (Z).
1880 ogift piga Andviken hos bonden Eskil Persson f1840
1881 flyttar från Revsund till Flatnor med dottern Brita
1882, 1883 o 1887 ogift inhyses Flatnor, fattig med 3 barn
1888 gift Finnäs 2
1900 änka Brunflo, Bjerte med 6 barn 1910 torpareänka Bjerte med dottern Anna Katarina
1934 Rest till Amerika. Införd i obef. boken 1914. I A. gift Svensson. Hemkommen 1933. Anmält hemkomst 15/6 (Hem är Bjärte 2)
1934 änka g Svensson
Died 1934-06-16 in Brunflo (Z).

Brita Johanna Broddesdotter.
Born 1881-02-12 in Bodsjö (Z). Died 1964-02-14 in Brunflo (Z).
1964 änka 1943

Married 1890-09-08.

Kajsa Greta Jonsson.
Born 1862-08-23 in Bodsjö (Z).
1880 ogift piga Andviken hos bonden Eskil Persson f1840
1881 flyttar från Revsund till Flatnor med dottern Brita
1882, 1883 o 1887 ogift inhyses Flatnor, fattig med 3 barn
1888 gift Finnäs 2
1900 änka Brunflo, Bjerte med 6 barn 1910 torpareänka Bjerte med dottern Anna Katarina
1934 Rest till Amerika. Införd i obef. boken 1914. I A. gift Svensson. Hemkommen 1933. Anmält hemkomst 15/6 (Hem är Bjärte 2)
1934 änka g Svensson
Died 1934-06-16 in Brunflo (Z).

Kristina Broddesson.
Born 1891-04-28 in Bodsjö (Z). Died 1967-02-27 in Göteborgs Johanneberg (O).
1940 gift Örgryte
1967 änka 1956

Karl Broddesson.
Born 1893-08-02 in Bodsjö (Z). Died 1910-08-11 in Brunflo, Bjerte (Z). 1

Anna Katarina Broddesson.
Born 1896-06-14 in Brunflo (Z). Died 1978-02-12 in Östersund, Björkbacka (Z).
1902 antecknas i församlingsboken 1902-1914 "hos Möllers", torparen i Bjerte Nils Olof Möller f1877 gift 1902 med systern Brita Johanna f1881
1914-1933 Bjerte 2
1916 31/5 intagen å Östersunds hospital
1916 30/12 afförd
1928 arbetare skriven Östersund, nedkomstort Ås
1940 ålderdomshemmet Grytan 4 i Brunflo med dottern Karin Viola
1949 Lockne Börön 8:1
1950 Frösö sjukhus
1960 Frösön
1975 Björkbacka

Footnote

  1. 1910 ej i DB Brunflo

Index of persons    Index of surnames    Index of places