Born 1869-11-13 in Sundsjö (Z). Died 1954-07-01 in Bodsjö, Hunge (Z).
1892 flyttar med 2 barn från Brunflo och blir piga hos Per Jonsson
1900 piga hos hemmansägare Hunge Per Jonsson f1851 Bodsjö
1954 änka Hunge 1:16
Gertrud Lisa Ersdotter.
Born 1869-11-13 in Sundsjö (Z). Died 1954-07-01 in Bodsjö, Hunge (Z).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

.

Anna Kristina Jonsson.
Born 1889-10-03 in Brunflo (Z). Died 1991-08-18 in Bodsjö, Hunge (Z).
1991 änka 1964

Before marriage.

Jonas Jonsson.
Born 1864-07-22 in Bodsjö (Z). Died 1949-10-16 in Bodsjö, Hunge (Z).
1900 ogift dräng hos brodern Per Hunge
1907 gift arbetare Hunge
1949 gift 1903, Hunge 1:16

Johan Jon Erik Jonsson.
Born 1895-12-21 in Bodsjö, Hunge (Z). Died 1981-03-15 in Bodsjö, Hunge (Z).
1921 ogift skogsarbetare Hunge
1924 o 1927 gift skogsarbetare Hunge
1940 småbruksägare Hunge 1:16, 1,5 ha
1950 hemmansägare Hunge 1:16
1975 änkling, hemmansägare Hunge 2505
1981 änkling

Married 1903-02-05.

Jonas Jonsson.
Born 1864-07-22 in Bodsjö (Z). Died 1949-10-16 in Bodsjö, Hunge (Z).
1900 ogift dräng hos brodern Per Hunge
1907 gift arbetare Hunge
1949 gift 1903, Hunge 1:16

Per Arvid Jonsson.
Born 1907-01-29 in Bodsjö, Hunge (Z). Died 1933-10-06 in Bodsjö, Hunge (Z).
1933 ogift skogsarbetare

Index of persons    Index of surnames    Index of places