Handlare i Ocke Born 1858-01-19 in Mörsil, Ocke (Z). 1910 gift handlande Furuhill Överocke
Olof Olofsson.
Born 1858-01-19 in Mörsil, Ocke (Z). Handlare i Ocke
F Olof Larsson.
Born 1828-08-18. Bonde
     
 
   
 
     
 
   
 
M Dordi Fredriksdotter.
Born 1827.
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Gift 1887-05-30.

Carin Eriksson.
Born 1860-05-12 in Mörsil, Bye (Z).

Olof Albert Olsson.
Born 1888-11-19 in Mörsil, Över Ocke (Z). Died 1892-04-10 in Mörsil, Överocke (Z).

Erik Arvid Olsson.
Born 1890-05-11 in Mörsil (Z). 1940 skogs och flottningsarbetare Överocke i Mörsil
Died 1959-06-13 in Mörsil (Z).

Olof Albert Olsson.
Born 1892-07-02 in Mörsil (Z). 1940 ogift småbruksägare Överocke 1, 1,5 ha
1950 Överocke småbruksägare Överocke 2:28
1968 ogift Överocke 2:84 Died 1968-07-29 in Mörsil, Överocke (Z).

Ingeborg Erika Olsson.
Born 1895-04-26 in Mörsil, Överocke (Z). Died 1900-04-11 in Mörsil, Överocke (Z).

Olivia Dorotea Olsson.
Born 1896-04-02 in Mörsil, Över Ocke (Z). Died 1947-11-23 in Mörsil (Z). 1940 hushållerska Överocke 1 hos brodern Olof Albert

Tea Kristina Olsson.
Born 1897-10-10 in Mörsil, Över Ocke (Z). Died 1945-02-15 in Mörsil, Överocke (Z). 1945 gift 1926

Ingrid Helena Olsson.
Born 1899-03-03 in Mörsil, Över Ocke (Z). Died 1973-07-25 in Östersund (Z). 1950 änka Östersund
1973 änka 1949

Ingeborg Erika Olsson.
Born 1902-01-22 in Mörsil (Z). Died 1959-03-01. 1940 gift Överrocke 1 i Mörsil 1950 saknas i folkräkningen

Index of persons    Index of surnames    Index of places