Born 1842 in Uppsala (C).
Hedvig Charlotta Knös.
Born 1842 in Uppsala (C).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married.

Clas Jon Teodor Odhner.
Born 1836-06-17 in Alingsås land (R). Died 1904-06-11.
Clas Theodor Odhners farfar Jonas Odhner var prost och kyrkoherde i Lyrestads socken och farmodern en dotterdotterdotter till Tomas Polus. Fadern Claes Odhner var prost och kyrkoherde i Medelplana socken. Modern Anna Carolina Ericson var syster till Nils Ericson och Johan Ericson.

Nils Johan Teodor Odhner.
Born 1879 in Lund (M).
1910 ogift docent Uppsala
Odhner blev docent i zoologi vid Uppsala universitet 1905, professor i zoologi vid Kristiania universitet 1914, professor och intendent vid Naturhistoriska riksmuseets i Stockholm evertebratavdelning 1918 och tillika föreståndare för Stockholms arbetarinstitut 1922. Odhner deltog i zoologiska expeditioner till Svalbard och östra Grönland 1900 samt till Vita Nilen 1901 och bedrev zoologiska studier vid stationerna i Trieste och Neapel. Han lämnade flera bidrag till litteraturen om sugmaskarnas anatomi och systematik och valdes 1925 till ledamot av Vetenskapsakademien, för vilken han var vice sekreterare 1923-28.

Clas Erik Emanuel Odhner.
Born 1883 in Lund (M).
1910 underlöjtnant, hos modern

Index of persons    Index of surnames    Index of places