Prost i Medelplana och fil doktor Born 1794. Prosten i Lyrestad beskrives som en god människa, nitisk i sin ämbetsutövning och road av studier, musik och blommor. Två av hans söner blevo präster i Skara stift, Per Hemming fil. doktor och prost i Horn f. 1790 samt Clas f. 1794 fil. doktor och prost i Medelplana. Den senare gifte sig 1825 med Anna Ericsson från Långbanshyttan i Värmland, syster till de ryktbara bröderna John och Nils Ericsson. En son till dessa makar var den berömde pro- fessorn i historia i Lund, sedermera riksarkivarien, akademiledamoten Clas Teodor Odhner, som föddes 1836 och avled 1904. En son til honom i hans gifte med Emma Knös var professorn i zoologi i Oslo och Stockholm Theodor Odhner. I dennes äktenskap med Ebba Nordensson föddes 1921 sonen Clas-Erik, agronomie licentiat och utredningschef i Landsorganisationen.
Clas Odhner.
Born 1794. Prost i Medelplana och fil doktor
F Jonas Persson senare Odhner.
Born 1744 in Låstad (S). Died 1830 in Lyrestad (S). Prost i Lyrestad
FF Per Jonsson.
Born 1713. Died 1773.
FFF Jon Bengtsson.
 
 
   
 
FM Magdalena Jonsdotter.
Born.
   
 
   
 
M Ingeborg Magdalena Thorséen.
Born 1766-01-18 in Odensåker, Öhn (R). Died 1833-03-12 in Odensåker (R).
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1825.

Anna Carolina Ericsson.
Born 1800-09-10 in Färnebo, Långbanshyttan (S).

Clas Jon Teodor Odhner.
Born 1836-06-17 in Alingsås land (R). Died 1904-06-11.

Index of persons    Index of surnames    Index of places