Ryttmästare Born 1627 in Gamleby (H). Died 1707-01-21 in Djursdala (H). Född 1627 i Gamleby sn (H), död 1707-01-21 i Djursdala, Djursdala sn. Levde 1663 i Hunsala, Hallingebergs socken, bosatt på Djursdala fr.o.m. 1669 (mantalslängd). Löjtnant vid östgöta kavalleri 23/3-1675,(Elgenstierna)Tillfångatagen och bortförd 1675 till Köpenhamn, (Livgr. reg. h) Ryttmästare vid öv. Ribbings fördubblingskavallerireg. 16/4- 1678. Ryttmästare vid östgöta kavallerireg. Tog avsked 20/6-1695. Erik köpte1676 frälsegården Rorstad i Ukna sn, som han omedelbart överlät på svärfadern Knut Månsson, som han sedan efter 1693 köpt tillbaka. 1679 förvärvade han ett hemman i Rödja och ett i Synestad, båda i Gamleby sn. Han kvarstod som ägare till dessa intill 1693, då Karl Lagerblads arvingar stod som ägare. I början av 1680-talet ägde han en gård i Åkerö by, Mörlunda sn. och panträtten till Strupö, Misterhult sn. Dessutom förfogade han över kavallerihemmanen Stuverum och Strömmen, vid Toteviken under Stegeholm. 1684 anslogs Larum, Dalhem sn till honom. Adlad till Djursdala, Djursdala sn som han 1680 löste till sig som pantgods och vars sätesprivilegier han återupprättade. Han erhöll under polska kriget på tåget mot Krakau 1656 ej mindre än 22 blessyrer samt utplundrades och bortfördes av tartarerna som fånge till Zaimoisk [Anders Bockgård; Den introducerade svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna]. I ett brev till Kungl. Maj:t 1678, där Erik anhåller om "adelig skiöld och wapen" för att han suttit fängslad, samt fått svåra blessyrer, och att han också skall vara av en gammal holsteinsk släkt de Breider, "den jag dock icke uträkna kan, emedan den så alldeles utgången är, och de mina förfäder uti krig bortslagna" [RA, Ämnessamlingar, Ansökan om adelskap (751:2), 1678]. Läs hela dukumentet om ansökan om adelskapet: Sida 1 Sida 2 Adlades tillsammans med sin bror Henrik 1678 18/9, men det var bara Erik som introducerades på Riddarhuset 1680, under nr 936.
gyllenbreider_erik_f1627.jpg
Eric   Bredh Gyllenbreider 1627-1707
Eric Bredh Gyllenbreider.
Born 1627 in Gamleby (H). Died 1707-01-21 in Djursdala (H). Ryttmästare
F Mikael Bredh (Breed).
Born about 1599 in Holstein. Died 1645 in Danmark, Skåne. Borgare, krögare, ryttare
     
 
   
 
     
 
   
 
M Lucia Bredh.
Born 1599. Died 1681 in Hallingeberg Rispetorp (H).
     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Relationships and children

Married.

Katarina Knutsdotter.
Born 1651.

Mikael Gyllenbreider.
Died 1704-11-18 in Polen. Sekundryttmästare.Han skrev sig till Dröpstad, Hallingeberg sn. Volontär vid livgardet 1688, korpral vid Östgöta kavallerireg. 1689 2/10 Andra livgr. reg. Kornett vid samma regemente 1695 20/6. Löjtnant 1700 18/7. Sekunderyttmästare 1704 3/9. Stupade i Polen [A. B.].

Magnus Gyllenbreider.
Died 1702-06-02 in Polen. Musketerare vid livgardet 1688. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1692 1/6. Kvartersmästare 1697 23/8. Kornett 1700 6/9. Stupade i Polen [A. B.].

Erik Gyllenbreider.
Died 1702-03-14 in Litauen. Korpral vid Östgöta kavallerireg. 1695 20/6, (andra livgr.reg.).Kvartermästare vid samma regemente 1700 16/9. Sekundkornett 1701 9/4. Sekundlöjtnant 1701 17/10. sekundryttmästare 1702 11/1. Stupade 1702 14/3 i Daraunitzki, Litauen. Han var en av de två som på Hummerhielms olyckliga parti simmande försökte rädda sig över floden. Gyllenbreider blev dock på andra stranden ihjälslagen av tillskyndande bönder [A. B.].

Anna Gyllenbreider.
Died in Djursdala Klocketorp (H).

Brita Gyllenbreider.
Born 1668. Died 1744-04-04 in Gärdserum Stenserum (H).

Helena Katarina Gyllenbreider.
Born 1681.

Margareta Gyllenbreider.
Born 1683.

Index of persons    Index of surnames    Index of places