Born.

Är ej helt belagt att han är fader till Mikael Bredh, men av namnet att döma är det mycket sannolikt. "Hindric Breed förährade til k:n (kyrkan) 1624 24 april 3 mark" [kyrkoräkenskaper Gamleby CI:1 s.7].
Hindrik Bredh.
Born.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

.

Mikael Bredh (Breed).
Born about 1599 in Holstein.
Died 1645 in Danmark, Skåne.
Död 1645 c:a. Borgare, krögare, ryttare Mikael Bredh beskrivs som borgare 1622 och 1626 i Västervik. Tog värvning som menig ryttare vid Smålands kavalleri 1623. Levde 1632 i Gamleby. Nämns som krögare omkring 1640 i Gamleby. Spårlöst försvunnen under ett fälttåg 1645 i Skåne. Han var arrendator av köpingsområdet i Gamleby, idkade betydande affärsrörelser med bl.a trävaror. Han löste in på sin hustrus vägnar 1626 skattehemmanet Ankarsrum i Hallingeberg sn, och ägde själv ett hemman i Gunnerstad i Gamleby sn, och disponerade över en gård i Heda, Gamleby sn. Dessutom arrenderade han Åby gård i Gamleby. Före och under trettioåriga kriget deltog han i en rad bataljer, då han tillhörde ett Tjustkompani. Vid hans frånfälle var familjeekonomin usel. Affärsmannen Didrik Dichman i Västervik var en av fordringsägarna, och hans arvingar tilldömdes Ankarsrums skattegård 1674 efter långvariga processer. Hans första hustru hette Karin, och den andra Lucia (Lusse) hon dog på Rispetorp, Hallingeberg sn 1681 begr. 20/4, 82 år gammal [A. B.]. //Barn utan känd moder: Henrik Bredh Gyllenbreider NN Mikaelsdotter. Levde 1663. Anna Mikaelsdotter. Hon försökte 1704 hindra magnaten Hans Anderssons förvärv av Ankarsrum [A.B.]. Erik Mickelsson Bredh Gyllenbreider, född 1627

Index of persons    Index of surnames    Index of places