Born 1793-08-16 in Frödinge, Lårtorpet (H). Died 1871-03-11 in Locknevi. Ytterbo, Ängalund (H). Fysisk beskrivning: . Brukare, arbetare backstugusittare
Jaen är gift fem gånger.
I husförhörsboken från 1863 har prästen noterat att Jaen var utfattig. Johan Johansson i dopboken GID: 29.18.80900 1817 kommer från Blackstad till Ytterbo som brukare tillsammans med Anna Lisa Jaensdotter f1795 20/8 i Frödinge¥
1817-1820 brukare Ytterbo i Locknevi
1820 o 1821 o 1823 o 1828 gift brukare Ytterbo i Locknevi
1829 gift Bond. Ytterbo
1932 gift Bruk. Ytterbo
1833-35 gift brukare Ytterbo
1836 gift brukare Ytterbo
1837 flyttar till Taklösa
1845 arbetare Trybaken under Ytterbo
1846 gift arbetare Trybäcken
1848 gift brukare TrybäckenJaen Jaensson, morfars farfar. Valdys morfar Karl August Jansson, Näs, Locknevi. Jaen Jaensson med dopnamn Johan föddes i Lårtorpet under Krogsfall i Frödinge 16.8.1793, föräldrarna var Johan Andersson född 24.4.1749 i Ödestorp, Frödinge och Susanna Nilsdotter född 14.6.1750 i Brantestad, Frödinge. Enligt dödboken hade de fått nio barn. Många dött som små. De bodde på många ställen innan de kom till Ytterbo som brukare. De bodde sedan hos sonen Jaen tills de dog Fadern 16/2 1826 och modern 1/6 1837.
Anteckn. i dödbok och husförhörslängd: njuta sonens bröd, utgamla och senare på henne njutit fattigdel. Jaen hade flyttat många gånger och finns under många olika namn i kyrkböckerna, Jaen, Johan, Johansson, Jaensson och Andersson. Han var gift fem gånger och hade 14 barn, varav en, Gustaf Adolf var sista hustruns oäkta barn . Vid första giftermålet 20.12.1818 kom han från Bjerka i Blackstad , gifte sig med Anna Stina Carlsdotter från Ytterbo född 18.2.1798 och bosatte sig i Ytterbo. Hustrun avled i bröstfeber 10.12.1825. Barn i äktenskapet: Anna Maria född 1820 01 05 Ytterbo Död 25.1.1890 Gladhammar. g Nilsson Stina Lisa 1821 09 10 Död 21.11.1893 Nylund Blackstad Carl Johan 1823 09 06 Död 30.7.1927 Tjursbo Gladhammar Andra giftermålet 30.12.1826 med Stina Karlsdotter född i Frödinge 5.9.1802. Hustrun avled 17.7.1835 i lungsot. Barn i äktenskapet: Carolina född 1828 07 05 Ytterbo Död 7.9.1911 Västervik ä. Lundqvist Anders Peter 1829 11 03 Död 10.12.1916 Rumhult Hjorted Nils Gustaf 1832 05 23 Död 18.2.1927 Segersgärde Lofta Tredje giftermålet 31.12.1836 med Anna Stina Jonsdotter född i Södra Vi 8.11.18l0 Avled i hetsig feber 8.1.1845. Ant. Avstraffad för stöld i Vimmerby 1842. Barn i äktenskapet Sophia född 1838 02 01 Ytterbo Död 4.1.1839, slag August 1840 01 31 Taklösa Nöddop. Död samma dag, svaghet August Edvard 1841 03 04 Mosshult Död 21.4.1843, slag Lars Wilhelm 1843 06 15 Mosshult Död 21.6.1843, slag Fjärde giftermålet 31.12.1845 med Anna Lisa Nilsdotter född i Frödinge 4.6.1819. Födelsedagen har ändrats felaktigt i husförhörslängderna p g s många flyttningar . Avled 31.10.1856 i vattusot .i Ängalund. Barn i äktenskapet Johan Oskar född 1846 12 23 Trybäcken Död 11.6.1891 i Västrum Otto Fredrik 1848 12 29 Trybäcken Morfars far Död i Näs 12/6 1921 i tarmvred Dödf. flicka 1856 08 28 Trybäcken Femte giftermålet 22.6.1859 med Cajsa Greta Nilsdotter född i Högsby 6.2.1821, flyttat till Frödinge. . Var vid giftermålet bosatta i Ängalund under Ytterbo och båda dör där. Inga barn i äktenskapet. Hustrun hade en oäkta son Gustaf Adolf född 1.11.1854. Jaen Jaensson i avled 11.3.1871 som inhyses och utfattig. Hustrun avled i 22.1.1889. Västervik 2013-06-25 Valdy SvenssonJag kan berätta att när forskning på data var i sin linda hos demografiska databasen i Umeå var Locknevi socken bland försöksförsamlingarna. Det var en förevisning i Locknevi . En folder hade tagits fram på vår Jaen Jansson. /Valdy Svensson
Johan Jaen Jaensson Johansson.
Born 1793-08-16 in Frödinge, Lårtorpet (H). Died 1871-03-11 in Locknevi. Ytterbo, Ängalund (H). Brukare, arbetare backstugusittare
F Johan Andersson.
Born 1749-04-24 in Frödinge (H). Died 1826-02-16 in Locknevi, Ytterbo (H).
     
 
   
 
FM Elisabet Lisa Johansdotter.
Born calculated 1709.
   
 
   
 
M Susanna Nilsdotter.
Born 1750-06-14 in Frödinge, Brantestad (H). Died 1837-06-01 in Locknevi, Ytterbo (H).
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1818-12-20 in Locknevi (H). 1

Anna Stina Carlsdotter.
Born 1798-02-18 in Ytterbo, Locknevi (H). Died 1825-12-10 in Locknevi (H).

Anna Maria Johansdotter Jansdotter.
Born 1820-01-05 in Locknevi, Ytterbo (H). Died 1890-01-25 in Gladhammar (H).

Stina Lisa Johansdotter Jonsdotter.
Born 1821-09-10 in Locknevi, Ytterbo (H). Died 1893-11-21 in Blackstad, Nylund (H).

Carl Johan Jaensson Johansson.
Born 1823-09-06 in Locknevi, Ytterbo (H). Died 1892-01-27 in Frödinge, Alsta, Olstorp (H).

Married 1826-11-30 in Locknevi (H).

Stina Carlsdotter.
Born 1802-09-05 in Frödinge, Svartgölen (H). Died 1835-07-17 in Locknevi, Ytterbo (H).

Carolina Jaensdotter.
Born 1828-07-05 in Locknevi, Ytterbo (H). Died 1911-09-07 in Västervik (H).

Anders Peter Jaensson Jansson.
Born 1829-11-03 in Locknevi, Ytterbo (H). Died 1916-12-10 in Hjorted, Rumhult (H).

Nils Gustaf Jaensson Johansson Jonsson.
Born 1832-05-23 in Locknevi, Ytterbo (H). Died 1927-01-18 in Lofta, Segersgärde (H).

Married 1836-12-31 in Locknevi (H).

Anna Stina Jonsdotter.
Born 1810-11-08 in Södra Vi (H). Died 1845-01-08.

Sofia Jaensdotter.
Born 1838-02-01 in Locknevi, Ytterbo (H). Died 1839-01-04 in Locknevi, Ytterbo (H).

August Jaensson.
Born 1840-01-31 in Locknevi, Taklösa (H). Died 1840-01-31 in Locknevi, Taklösa (H).

August Edvard Jaensson.
Born 1841-01-31 in Locknevi, Mosshult (H). Died 1843-04-21 in Locknevi, Mosshult (H).

Lars Wilhelm Jaensson.
Born 1843-06-15 in Locknevi, Mosshult (H). Died 1843-06-21 in Locknevi, Mosshult (H).

Married 1845-12-31 in Locknevi (H). 2

Anna Lisa Lovisa Nilsdotter.
Born 1819-06-23 in Frödinge (H). Died 1856-10-31 in Locknevi, Ytterbo, Ängalund (H).

Johan Oscar Jaensson Jansson.
Born 1846-12-23 in Locknevi, Trybäcken (H). Died 1891-06-11 in Västrum, Hälgerum (H).

Otto Fredrik Jaensson.
Born 1848-12-29 in Locknevi, Trybäcken (H). Died 1921-06-12 in Näs (H).

Married 1859-06-22 in Locknevi (H). 3

Cajsa Greta Nilsdotter.
Born 1821-02-06 in Högsby (H). Died 1889-01-21 in Locknevi, Ytterbo, Ängalund (H).

Footnote

  1. --Lantext "MH:F477"--
  2. --Lantext "MH:F478"--
  3. --Lantext "MH:F479"--

Index of persons    Index of surnames    Index of places