Born about 1621. Died 1710.
Olof Påhlsson.
Born about 1621. Died 1710.
F Påvel Olofsson Suhoinen.
Born about 1594 in Savuniemi, Joroinen, Finland.
     
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

.

Erik Olofsson Löwen.
Born about 1652 in Sunne, Lövåsen (S). Erik avancerade i krigstjänst. Han benämns ömsom som förridare, rustmästare, furir, "fuller furir", vilket torde innebära underofficers rang. /Bok om familjen Suhoinen, författare Arne Linnarud 1987

Daniel Olofsson.
Born 1660 in Sunne, Lövåsen (S).

Lars Olofsson.
Born 1646. Died 1736. Affärsman. Gör köp av tobak, salt och med personer på norska sidan gör man tackjärnsaffärern. Åtminstone tidvis tycks han ha varit penningstark, eftersom han vid några tillfällen går i god för andra. /Bok om familjen Suhoinen, författare Arne Linnarud 1987

Pål Olofsson.
Born about 1649. Died 1749. Pål låter brodern Daniel överta hans del i gården "Där Nol" och nöjer sig med sitt upptaggna torp "Pörte" benämnt. Pörte är namnet på den typ av bostad finnarna använde, på modernare språk kallad rökstuga. Överenskommelsen ägde rum 1711. /Bok om familjen Suhoinen, författare Arne Linnarud 1987

Gustaf Olofsson.
Born 1672 in Sunne, Lövåsen (S). Died 1698.

Index of persons    Index of surnames    Index of places