Born 1847-02-08 in Frödinge Kroksfall Lårtorpet (H).
Died 1886-12-04 in Hjorted, Hagenäs (H).
dagsverkstorpare

1867 flyttar till Hagenäs från Frödinge
1880 gift torpare Rumhult Hagenäs i Hjorted


"Bror Johan brukade även torpet Boxhult. Under vintrarna kolade han. Han sades ha mycket bestämda åsikter. När de anhöriga ville att han skulle fotografera sig lär han ha sagt: "Ni får titta på mig medan jag lever". Således finna det inget fotografi av honom.
I samband med kolning hittades han svårt sjuk i lunginflammation av sonen Karl August som kom med mat. Milan hade brunnit och Bror Johan hade efter mycket slit fått milan under kontroll. Han var dock då sa uttröttad och varm att han lade sig i snön. Sonen vände om hem efter stutarna för att hämta fadern. Han skjutsades hem I ett dyngskrov som var täckt med litet halm. Bror dog efter några dagar." /källa: Erland Nilsson 1999-02-27
Bror Johan August Larsson.
Born 1847-02-08 in Frödinge Kroksfall Lårtorpet (H). Died 1886-12-04 in Hjorted, Hagenäs (H). dagsverkstorpare
F Lars Andersson.
Born 1800-02-02 in Tuna Syserum Stora Mantebo (H). Died 1849-03-10. torpare

FF Anders Jönsson.
Born. torpare
   
 
   
 
FM Lena Jakobsdotter.
Born.
   
 
   
 
M Maja Stina Carlsdotter.
Born 1811-11-03 in Frödinge Flugenäs (H).
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1872-12-21. 1

Kristina Charlotta Johansdotter.
Born 1853-07-21 in Hallingeberg, Kälkestad (H).
Died 1932-03-25.
1880 gift Hjorted, Rumhult, Hagenäs med 2 barn samt piga och dräng (Karl och Gustaf)
1890 änka jordtorpare Hjorted, Hagenäs med 4 barn och dräng¥
1900 änka inhyseshjon Hjorted Rumhult, Hagenäs med 4 barn
1910 änka, inhyses hos äldste sonen i Bockshult
1932 änka Hjorted, Bockshult

"Efter maken Brors död fortsatte Charlotta med torpet och hade således att fullgöra arrendeavtalets skyldigheter i form av dagsverken, spinna lin, hägna gärdsgårdar, plocka bär o dyl. Charlotta spann. vävde och sydde alla kläder för familjens behov. Sönerna fick tidigt göra s.k. hjälpdagsverken på Rumhult. De var mycket unga då de fick börja köra kol till Ankarsrum och myrmalm från Järnudden vid Yxern till Ankarsrum. För att bli ansedd att kunna utföra ett fullt mansdagsverke skulle pojkarna kunna lyfta en viss sten vid Rumhult. När de båda äldsta sönerna blev gamla nog övertog de torpen Boxhult och Hagnäset. De båda yngre utvandrade samtidigt till Amerika. På äldre dar hade Charlotta sina tillhörigheter i en kammare i Boxhult. Hon bodde tidvis i Kallernäs och tidvis i Boxhult. Charlotta var liten och spenslig. Tora kommer ihåg henne som ganska tillbakadragen och blyg men tyckte dock om att umgås med vänner och bekanta. På sista tiden lät hon dra ut sina återstående tänder då hon trodde att den nervvärk hon led av härrörde från tänderna." /källa: Erland Nilsson 1999-02-27

Carl August Teodor Johansson.
Born 1875-03-26 in Hjorted (H).
Died 1940-01-03 in Hjorted, Bockshult (H).

1912 gift hemmansägare
1940 gift Bockshult

Karl August ägde och brukade Boxhult, som han köpte av Ankarsrums Bruk omkr. 1905. Han var även lantbrevbärare. Det var K A som fann sin far vid kolmilan. Efter att ha berättat om olyckan för sin mor fick gå till Bockshult och "uke på stuta", sätta för kälkåket med dyngskrovet och lägga lite hö på bottnen ock sedan åka efter sin far. Efter att K-A hade varit tillbaka i Bockshult fick han gå till sin moster Anna Sofia, som bodde vid "Kroa" vid nuvarande Anvedebobro och tala om för henne vad som hänt. / Erland Nilsson 1999-02-27

Johan Oskar Johansson.
Born 1877-12-18.
Died 1878-02-27.

Gustav Emil Johansson.
Born 1878-12-18 in Hjorted (H).
Died 1951-04-28.

1910 hemmansägare Kallernäs 87/1000 i Hjorted

De arrenderade Hagnäset till 1907-03-14 då de flyttade till Kallernäs under Hjorteds gård. De köpte¥ Kallernäs 1910.
Emil och Kristina brukade gården efter självhushållets principer. Emil var en mycket duglig bonde. Han fick flera utmärkelser för omfattande stenröjning och täckdikning ffi. m. Han var mycket intresserad av ungdjursuppfödning och handel med stutar och oxar. Morfar var känd som en skicklig stuttämjare. Under hela sin bondetid ägde han aldrig någon häst. Han deltog i bokföringskurs, tog initiativet till att döttrarna fick gå på folkhögskola etc. Under första världskriget skaffade han ett mobilt tröskverk med liggande körvandring. Som exempel på hans mångkunnighet kan nämnas att han kastrerade tjurkalvar och smågrisar trummade bin m.m. Han var en god affärsman, envis, bestämd och tålmodig. En gång då han hade köpt ett par stutar på "Vimmerbymöte" (kreatursmarknad i Vimmerby) lade sig dessa på vägen hem. Han lät dem ligga utan att försöka köra upp dem. Han var mycket barnkär och hade inget emot ganska vilda lekar. "Barna ska färs" och så skulle de "fägnas". "Si dä ska di dä", som han uttryckte det. Han berättade att rättaren i Rumhult menade att det var så enkelt att köra välten så det skulle inte räknas som fullt mansdagsverke och för att bevisa detta skulle han köra "Kultrus" själv. Morfar och en av hans kamrater parade då ihop två te-oxar åt rättaren, vilket resulterade i att han ej kunde styra. (Te-oxen är den oxe som är till vänster i paret och frå-oxen är den som är till höger). Emil dog i kärlkramp och hade dagen innan som vanligt hjälpt sonen Karl i ladugården.
Mormor Kristina var försynt och tillbakadragen. Hon lät morfar bestämma i det mesta. /källa: Erland Nilsson 1999-02-27

Johan Wilhelm Johansson.
Born 1883-05-03 in Hjorted (H).
Died 1960-09...

"Axel Werner och hans bror Johan Wilhelm emigrerade till Amerika i mars 1903. De mottogs av sin morbror Karl Johan (Uncle Charles). De arbetade för honom och för andra farmare i Bristov. Omkring 1906 flyttade han till Dixon, South Dakota, och fick ett "homestead" (160 acres). Han gifte sig 1907 med Ester Lanz som var född 1887 i lova. Hennes föräldrar hade utvandrat från Småland. 1918 flyttade Johan W. tillbaka till Bristow och köpte där en farm på 320 acres. För övriga upplysningar om Johan W. se artikel i "The Greeter Bismarck" okt. 1980." /källa: Erland Nilsson 1999-02-27

Axel Werner Johansson.
Born 1886-06-27 in Hjorted (H).
Died 1956-09-22 in Nebraska, Boyd, Bristow.

"Axel och Lydia arrenderade först en 80 acres farm av morbror Charles. 1915 köpte de en 160 acres farm av Lydias mor i Dixon, South Dakota. 1922 sålde de farmen där och köpte en 160 acres farm i Bristow på vilken de bodde till 1945. På grund av torkan och depressionen tvingades de sälja farmen och arrendera den i stället. 1945 köpte de en annan 160 acres farm i Bristow och bodde där till 1950, då de köpte ett hus i byn Bristow. Både Axel och Lydia var gudfruktiga och trofasta medlemmar i "Rosendale Evangelical Covenant Church" i Bristow. Axel dog i magcancer 1956." Erland Nilsson 1999-02-27

Footnote

  1. --Lantext "MH:F50"--

Index of persons    Index of surnames    Index of places