Born 1787-10-05 in Sollerön, Rothagen (W). Died 1834-03-10 in Lit, Nyby (Z). soldat in Sollerön, Kopparbergs län. nybyggare in Nyby, Lit, Jämtlands län.
1828 gift nybyggare Nyby

“År 1827 drog 13 familjer från Sollerön ut på en lång resa för att bli nybyggare i Jämtland. Det var dåvarande landshövdingen i Jämtlands län Michael von Törne som erbjöd nybyggarna, odlingsbar mark och skog, skattefrihet i 30 år samt som stats och startbidrag 8 tunnor korn och 88 riksdaler,16 shilling banco, om de flyttade till Jämtland. Året innan hade de blivande inägorna i Ladrogslandets och Storflolandets avradsland, (nuvarande Nyby) två mil öster om Lits samhälle, stakats ut.
Förutom bohaget skulle även djuren följa med i flytten. Getterna fick åka på lasset medan korna fick gå hela vägen, vilket resulterade i att bara en ko fanns kvar när nybyggarna kom till Lits kyrkby.¥
Om den kvarvarande kon klarade strapatserna de sista två milen är okänt. Antalet personer som ingick i nybyggarfamiljerna var 53. Dessutom tillkom åtta personer som var mer eller mindre tillfälligt bosatta. Nybyggarna hade det många gånger svårt att klara livets nödtorft, men eftersom de var duktiga hantverkare erbjöd de sina tjänster i grannbyarna och kunde på så sätt tjäna litet extra pengar.”

Källa: http://www.jamtlandsnyby.se/historia.htm


Nyby är en by som ligger 20 kilometer öster om Lits samhälle i Jämtland. Byn skapades år 1827 av bönder från Sollerön i Dalarna som kom till Lit för att bosätta sig men hänvisades av Litsborna till en plats ute i skogen. Totalt 13 familjer, 53 personer, blev nybyggare i Jämtland sedan länets landshövding erbjudit dem skattefrihet i 30 år och ett avsevärt startbidrag i form av utsäde och penningar. Man gick hela vägen från Dalarna.1927 firade man 100 år i Nyby. Då restes en minnessten över de som byggde byn. Byn heter Nyby i dagligt tal; som postort hette den Jämtlands Nyby innan postkontoret lades ner.

Källa www.sivjohan.se
Anders Mårtensson Hellsing.
Born 1787-10-05 in Sollerön, Rothagen (W). Died 1834-03-10 in Lit, Nyby (Z). soldat in Sollerön, Kopparbergs län. nybyggare in Nyby, Lit, Jämtlands län.
F Mårten Nilsson.
Born 1749. Died 1796-12-15 in Sollerön, Rothagen (W). Skräddare
     
 
   
 
FM Anna Mårtensdotter.
Born 1721.
   
 
   
 
M Anna Andersdotter.
Born 1758-12-22.
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1815-02-05 in Sollerön, Kopparbergs län. 1

Anna Andersdotter.
Born 1793-12-05 in Sollerön, Utanmyra (W). Died 1883-09-20 in Lit, Nyby (Z).

Anders Andersson.
Born 1819-09-16 in Sollerön (W).

Mårten Andersson.
Born 1826-02-08 in Sollerön (W).

Lars Andersson.
Born 1828-08-31 in Lit, Nyby (Z). Died 1915-09-19 in Ström, Hillsand (Z).

Footnote

  1. --Lantext "MH:F545"--

Index of persons    Index of surnames    Index of places