Born 1758-05-20 in Odensåker (R). Died 1826-04-24.
Släkten Odhner, som givit vår andliga och materiella odling flera stora namn, härstammar från Odensåker i Västergötland, där Jon Bengtsson var bonde i slutet av 1600-talet. En son till honom, bonden Per Jonsson, hade två söner, prosten i Lyrestad Jonas Odhner f. 1744 och lantbrukaren Anders Odhner f. 1755, som båda antogo släktnamnet efter födelsesocknen Odensåker. En sonson till den senare var rådmannen i Mariestad Clas Odhner, vilken blev far till borgmästaren i Kungälv Clas Emil Odhner, som avled 1917. /http://www.nordvarmland.com/page.php?id=748
Anders Persson senare Odhner.
Born 1758-05-20 in Odensåker (R). Died 1826-04-24.
F Per Jonsson.
Born 1713. Died 1773.
FF Jon Bengtsson.
   
 
   
 
     
 
   
 
M Magdalena Jonsdotter.
Born.
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married. 1

Stina Resling.
Born 1762-09-29 in Berg (R). Died 1835.

Sara Odhner.
Born 1785. Died 1790.

Jonas Odhner.
Born 1787. Died 1809.

Anders Odhner.
Born 1791. Died 1826.

Petter Odhner.
Born 1794-02-07 in Berg (R). Died 1843 in Öglunda (R).

Hedvig Odhner.
Born 1798.

Clas Odhner.
Born 1802. Died 1802.

Claes Odhner.
Born 1807-01-30 in Öglunda, Esbjörnsgården (R). Died 1885-07-03 in Skara.

Footnote

  1. --Lantext "MH:F529"--

Index of persons    Index of surnames    Index of places