Born 1830-09-03 in Kisa, Stubbstugan (E).
Died 1901-06-04 in Oskarshamn (H).
Färgare-fabrikör, lokomotivputsare

1847 flyttar från Kulla till Perstorp?
1864 6 juni flyttar till Gräsgård på Öland från Kisa. Färgare-Fabrikör
1865 22/7 flyttar från Gräsgård till Hulterstad
1865-1869 gift färgare-fabrikör Ahlby Hulterstad
1869 2/12 flyttar från Hulterstad till Döderhult
1870 gift färgare "Hulterstad församling, Alby och Stora Rör på Öland", " Föräldrarna uttaga förra hösten avflytt från Hulterstad och hafva sedan dess ingenstädes varit skrifna"
1870 i Hulterstad "3/7 1870 ankom dopsedel från Mörlunda pastorsembete för ett Jakobssons barn hvilken sedel skickades tillbaka d 5/7 s.å."
1870-1874 ej i infl längd Oskarshamn
1880 gift putsare med 4 barn i Vikingen Oskarshamn
1888 flyttar i Ohamn från n46 till n49
1890 gift putsare med 4 barn i Vikingen Oskarshamn
1899 flyttar från n49 till n49
1900 änkling f.d. lokomotivputsare Oskarshamn med barnen Gunborg, Knut och Konrad i hushållet
1901 änkling

Jakob August Jakobsson.
Born 1830-09-03 in Kisa, Stubbstugan (E). Died 1901-06-04 in Oskarshamn (H). Färgare-fabrikör, lokomotivputsare
F Jacob Isaksson.
Born 1797-11-18 in Kisa (E). Torpare
FF Isak Samuelsson.
Born 1761-07-06 in Kisa, Stubbstugan (E). Brukare, bonde Ö, torpare Stubbstugan
FFF Samuel Jacobsson.
 
 
FFM Elin Mattsdotter.
 
 
FM Ingeborg Johansdotter.
Born 1767-05-20 in Kisa, Stubbetorp (E).
FMF Jon Zachrisson.
 
 
FMM Helena Larsdotter.
 
 
M Brita Stina Jonsdotter.
Born 1800-07-22 in Kisa, Yxfall (E).
MF Jonas Jonsson.
Born 1753-06-17 in Södra Vi (H). Sockenskräddare, Bonde
MFF Jon Pärsson.
Born 1708 in Djursdala (H). Torpare
 
 
MFM Brita Svensdotter.
Born 1715 in Horn (H).
 
 
MM Karin Catrina Nilsdotter.
Born 1763-07-31 in Södra Vi, Gallåsa (H).
MMF Nils Arvidsson.
 
 
MMM Karin Månsdotter.
 
 

Biography

Relationships and children

Married 1864-11-12. 1

Hulda Carolina Ulrika Stockeström.
Born 1842-10-20 in Borgholm (H).
Died 1899-02-19 in Oskarshamn (H).

1842 fadder bl a Johan Rheinold Lomell
1862 13/9 flyttar till Skänninge/HFB Gräsgård 1861-71 s64
1880 gift Oskarshamn med 4 barn i familjen
1890 gift Oskarshamn med 5 barn i familjen

Gundborg Henriette Jakobsson.
Born 1865-06-29 in Hulterstad, Ahlby (H).
Died 1946-12-04 in Oskarshamn, Gladan (H).

1890 sinnesjuk hos föräldrarna i Oskarshamn
1900 ogift sinnessjuk hos fadern, å Lunds hospital
1946 ogift

Mauritz Rudolf Leonard Jakobsson.
Born 1866-10-15 in Hulterstad (H).
Died 1943-11-16 in Oskarshamn, Storken (H).

1890 ogift hos förädrarna
1900 flyttar från Oskarshamn till Eksjö
1900 gift Lokomotiveldare Eksjö stad
1903 flyttar inom Eksjö stad
1910 gift lokförare Oskarshamn
1918 flyttar från Eksjö till Oskarshamn, inga barn
1943 änkling

Paulina Constance Jakobsson.
Born 1868-03-18 in Hulterstad (H).

1880 saknas

Anna Carolina Hildur Jakobsson.
Born 1870-06-16 in Mörlunda (H).
Died 1943-05-10 in Oskarshamn, Frej 4 (H).

1890 ogift i föräldrahemmet i Oskarshamn
1903 flyttar från Oskarshamn till Hedvig Eleonora, telegrafist

Knut August Simeon Jakobsson.
Born 1877-01-05 in Oskarshamn (H).
Died 1956-01-22 in Öja, Gransholms Bruk (G).

1903 14/4 flyttar från Oskarshamn till Eksjö, bokbindare
1928 bokbindare
1940 änkling, bokbindare Gransholms Bruks annex i Öja
1956 änkling 1928

Konrad Aron Emanuel Jakobsson.
Born 1881-07-01 in Oskarshamn (H).

1901 utvandrar till Nordamerika

Footnote

  1. --Lantext "MH:F518"--

Index of persons    Index of surnames    Index of places