Born 1806-09-13 in Kisa, Urkhagen (E).

1828 flyttar från Gistad till Friggetorp
1830 FB anges fader okänd men i husförhörsbok 1828-1831 anges fadern Lars Jonsson f 24/10 1808

Lena Maja Persdotter.
Born 1806-09-13 in Kisa, Urkhagen (E).
F Petter Kopparberg.
Born 1765-09-07 in Djursdala. Soldat, livgrenadjär
     
 
   
 
     
 
   
 
M Maja Maria Månsdotter.
Born 1755 in Eneby. Died 1810-10-20 in Kisa, Brokullen (E).
     
 
   
 
     
 
   
 

Biography


1828 flyttar från Gistad till Friggetorp
1830 FB anges fader okänd men i husförhörsbok 1828-1831 anges fadern Lars Jonsson f 24/10 1808

Relationships and children

Out of wedlock.

Lars Jonsson.
Born 1808-10-24 in Ukna, Hyllela (H).

I FB Ukna 1808 anges moder och fader men Lars har efternamnet Jonsson i Gärdserum AI:4 s37 där han anges som dräng på Friggestorp och där finns också drängen Jonas Landberg 1789 10/10 Skärkind. Piga där är Lena Maja Persdotter som får dottern Clara med anteckning som kan tolkas som att Lars är fadern. Clara dyker senare upp som Clara Larsdotter. Clara får en dotter Amalia Larsdotter Landberg.

Clara Sophia Larsdotter.
Born 1830-07-04 in Gärdserum, Friggetorp (H).
Died 1900-10-30 in Gärdserum, Fattighuset (H).

1830 fadern anges obekant i FB
1880 ogift hos föräldrarna i Bodsgård
1890 ogift f. d. piga på fattighuset i Gärdserum

Out of wedlock.

Anders Johan Larsson.
Born 1798-10-07 in Gamleby (H).

1862 ogift arbetare med pigan Lena Maja Persdotter och deras 4 oäkta barn i torpet Nygård på Botsgårds ägor i Gärdserum. Torpet innehas på förpantning.
1880 ogift arbetare med pigan Maja Lena Persdotter och deras dotter Clara Sofia Larsdotter på Nygårds torp Botsgård i Gärdserum, Torpet innehas på förpantning.
1880 ogift arbetare i Bodsgård med pigan Maja Lena och deras dotter Clara Sofia i hushållet

Peter August Andersson.
Born 1832-09-17 in Gärdserum, Bodsgård (H).
Died 1832.

Lars Gustaf Andersson.
Born 1845-05-30 in Gärdserum (H).

1876 bor med familjen som hyresgäst på Bodsgård
1879 flyttar som banvaktare till järnvägsstationen Forsaström
1880 gift banvaktare Forsaströms bruk i Gärdserum
1885 24/8 flyttar till Svensberg i Västervik
1890 gift banmästare Söder Malm No 22 i Västervik
1894 flyttar inom Västervik till Öm 53
1900 gift banmästare Västervik

Emma Charlotta Andersdotter.
Born 1848-11-19 in Gärdserum (H).

1880 gift Bosgård i Harstad

Index of persons    Index of surnames    Index of places