Born 1926-02-16 in Mörsil, Över Ocke (Z).

1980 frånskild Järpen med de 3 yngsta barnen

Kjell Arvidsson.
Born 1926-02-16 in Mörsil, Över Ocke (Z).
F Erik Arvid Olsson.
Born 1890-05-11 in Mörsil (Z). Died 1959-06-13 in Mörsil (Z). Handlare i Övre Ocke
FF Olof Olofsson.
Born 1858-01-19 in Mörsil, Ocke (Z). Handlare i Ocke
FFF Olof Larsson.
Born 1828-08-18. Bonde
 
 
FFM Dordi Fredriksdotter.
Born 1827.
 
 
FM Carin Eriksson.
Born 1860-05-12 in Mörsil, Bye (Z).
FMF Eric Christensson.
Born 1816-05-12. Torpare
 
 
FMM Ingeborg Olofsdotter.
Born 1821-05-12.
 
 
M Anna Karolina Nordqvist.
Born 1893-09-25 in Undersåker, Järpen (Z). Died 1973-08-01 in Mörsil (Z).
MF August Jönsson Nordqvist.
Born 1863-03-09 in Nordmark (S). Died 1930-10-26. Sågarbetare
   
 
   
 
MM Lena Nilsdotter.
Born 1868-04-16 in Mattmar (Z). Died 1951-05-17 in Mörsil, Över Ocke (Z).
MMF Nils Mattsson.
Born 1836 in Mattmar (Z). Jordägare, torpare i Ytterocke
 
 
MMM Anna Eriksdotter.
Born 1835 in Mattmar (Z).
 
 

Biography


1980 frånskild Järpen med de 3 yngsta barnen

Relationships and children

Out of wedlock.

Tora .

Tore Ivan Larsson.
Born 1947-01-09 in Ovansjö (X).

1970:

Larsson, Anders Bernhard 18940319 Larsson, Tore Ivan 19470109 Larsson, Yvonne Ottilia 19090307 i Hofors 1980 o 1990 sambo Hofors

Married.
Divorced 1977-03-16.

Kerstin Elisabet Nilsson.
Born 1937-04-07 in Mattmar (Z).

1980 sambo Skövde
1990 Bäve Uddevalla med sonen Erik Uno

Kerstin Anneli Arvidsson.
Born 1958-09-13 in Mattmar (Z).

1990 gift Offerdal

Kjell Erik Martin Arvidsson.
Born 1962-04-14 in Mattmar (Z).

Motorcity i Järpen Aktiebolag (556222-8592) , Styrelsesuppleant MC Fastighet i Järpen AB (556860-9720) , Styrelsesuppleant

Nils Arvid Tommy Arvidsson.
Born 1964-06-08 in Mattmar (Z).

Solveig Patricie Arvidsson.
Born 1968-12-17 in Undersåker (Z).

Index of persons    Index of surnames    Index of places