Ansedel Aron Nilsson

1720-

Bonde Forssa.
Född 1720 i Bodsjö, Forsa (Z). [1]
Aron Nilsson.
Född 1720 i Bodsjö, Forsa (Z). [1]

Bonde Forssa.

f Nils Aronsson.
Född 1689 i Bodsjö, Forsa (Z). [2]
Död 1762. [3]


ff Aron .
Född. [4]


   
 
   
 

fm Märet Larsdotter.   
 
   
 

m Karin Göransdotter.
Född 1687. [3]
Död 1765. [3]

     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning


1700-talet - Forsagården växer i betydelse Under 1700-talet ökade gårdens välstånd och det var kanske framför allt Aron Nilsson med hustrun Ingeborg (ägare 1746-1784) som inledde gårdens storhetstid. Detta framgår vid en jämförelse mellan deras och tidigare ägares tillgångar. Paret skänkte också dyrbara gåvor till Bodsjö kyrka, däribland en silverkalk och ett rött sidentyg (Nilsson-Tanner 1975). Odlingsarealen utökades kontinuerligt och nya byggnader tillkom. I en resedagbok från 1775 anges att det då fanns två sågar och en skatte-mjölkvarn i Forsa (HUlphers 1775). Huvudnäringen kan troligen sägas för gården, likväl som för socknen i övrigt, under lång tid ha varit jakt och fiske tills odlingen av grödor och kreatursskötseln blev allt viktigare (Persson 1931). De huvudsakliga grödorna som odlades i Forsa var hö till kreaturen, korn och potatis.Det framkommer inte av några uppgifter om gården har idkat någon form av handel, men möjligen har viss avsalu förekommit av kreatur, ladugårdsprodukter eller jaktbyte som exempelvis fågel och skinn. 1770 inleddes avvittringen av Forsagården. De gamla rågångsmarkeringarna godtogs med få undantag och gårdens totala areal uppmättes till 1478 ha fördelat på 214 ha vatten, 20 ha inägor, 15 ha myr, 800 ha berg samt 429 ha skog. Med berg menades här inte dagens bergimpediment utan enbart brantare terräng (Lundgren 2001).
/Arbete i skogshistoria av Henrik Wikström vt 2001 "Forsa-Gården en lång historia"

1775 ca gift bonde Forssa med 5 söner och 2 döttrar
1780 ca gift Forssa med alla barn utom Göran
1782 ca gift bonde Forssa med sönerna Nils, Knut, Aron, Jöns och dottern Karin
1787 ca gift bonde Forsa med sönerna Nils och Jöns och dottern KarinGifte och barn


Gift 1750 [3] Ingeborg Knutsdotter. Född 1731. [5]

Göran Aronsson. Född 1747 i Bodsjö, Forsa (Z). [6]

Nils Aronsson. Bonde Forsa.
Född 1754-09-30 i Bodsjö, Forsa (Z). [7]

Margeta Margret Aronsdotter. Född 1758 i Bodsjö, Forsa (Z). [8]

Knut Aronsson Forsberg. Vice korpral, furir.
Född 1761 i Bodsjö, Forsa (Z). [9]

Aron Aronsson. Född 1764 i Bodsjö, Forsa (Z). [10]

Jöns Aronsson Frögd. Dragon Forssa.
Född 1769 i Bodsjö, Forsa (Z). [5]

Karin Katarina Aronsdotter. Född 1770-10-06 i Bodsjö, Forsa (Z). [6]
Död 1836-02-02 i Bodsjö, Skurun (Z). [11]
Källor

 1. HFB Bodsjö 1757-04 s101, s117
 2. http://malinswebb.se/arne/p2e0ac1d0.html, HFB 1757-1804 b19
 3. HFB 1757-1804 b19
 4. http://malinswebb.se/arne/p2e0ac1d0.html
 5. HFB Bodsjö 1757-1804 s21, s127
 6. HFB Bodsjö 1757-1804 s21
 7. HFB Bodsjö 1757-1804 s21, s127, 1805-1816 s25
 8. HFB Bodsjö 1757-1804 s21, s89, s121
 9. HFB Bodsjö 1757-1804 s21, s117
 10. HFB Bodsjö 1757-1804 s101
 11. Bodsjö C:3 s177
Personregister       Ortsregister

Framställd 2020-02-13 med hjälp av Disgen version 8.2d.