Pedigree chart Per Persson Gelland

1885-1936

Disponent.
Born 1885-06-02.
Died 1936-05-06 in Sundsvall, Villa Albäcken (Y). [1]
Per  Persson Gelland 1885-1936

Per  Persson Gelland 1885-1936

Per Persson Gelland.
Born 1885-06-02.
Died 1936-05-06 in Sundsvall, Villa Albäcken (Y). [1]
Disponent.

f Per Eriksson.
Born 1847-09-07 in Revsund (Z). [2]

Bonde.

     
 
   
 
     
 
   
 

m Katrina Andersdotter.
Born 1847-02-27 in Bodsjö, Sidsjö (Z). [3]mf Anders Persson.
Born 1809-01-27 in Bodsjö, Sidsjö (Z). [4]
Died 1853-02-06 in Bodsjö, Sidsjö (Z). [5]


mff Per Andersson.
Born 1781-12-19.
Died 1819-09-16.
Bonde Sidsjö.


mfff Anders Persson.
Born 1742-03-16 in Bodsjö, Sidsjö (Z). [6]
Died 1799-08-03 in Bodsjö, Sidsjö (Z). [7]
Bonde Sidsjö.


mffm Gölin Persdotter.
Born 1754-10-20 in Nor. [8]
Died 1832-10-19 in Sidsjö.


mfm Magdalena Persdotter.
Born 1786-02-28 in Bräcke, Stugusjön (Z). [9]mfmf Per Olofsson.


Nybyggare.


mfmm Gölin Andersdotter.
Born 1759-10-24.mm Sigrid Jonsdotter.
Born 1810 in Bräcke, Grönviken (Z). [10]


   
 
   
 


Biography

Cause of death: TBC.
Citat:

Speceristernas ”egen” kolonialvarufirma har utvidgats och moderniserats. En rundvandring i a.-b. Sjöman & Co.:s lokaler, sedan f.d. enbomska fastigheten nu införlivats med dessa.
.....
När Medelpads del erbjöd sig ett lämpligt tillfälle år 1929. Då var nämligen det härvarande engrossistföretaget Aktiebolaget Gottfrid Sjöman & Co. till salu, enär företagets dittillsvarande ägare icke hade intresse av att vidare driva detsamma. Landskapets detaljister sågo nu sin chans och de begagnade den. Ett par köpmän med numera avlidne direktören Per Gelland i spetsen satte igång arbetet med att intressera köpmännen för övertagande av grossistfirman i fråga, och deras aktion ledde till, att så skedde. Detaljister övertogo tillgängliga aktier, varjämte ett stort antal köpmän medverkade till kapitalanskaffning för driften genom att till bolagets förfogande ställa s.k. stödreserver. Aktiekapitalet utgjorde sålunda vid starten kr. 151.000.–, vartill kom det rörelsekapital, som representerades av stödreserverna.
......
Efter stämman intogs middag, vartill bolaget inviterat ett 150-tal personer från såväl Medelpad som Ångermanland, Jämtland och Hälsingland. Vid denna talade dir. Hermansson för kunderna varjämte han i ett särskilt anförande utbragte en tyst skål för bolagets i fjol bortgångne ledare disponent Per Gelland. Ett tack till styrelse, ledning och personal för gott utfört arbete uttalades av ene revisorn hr Tranberg. Gästernas tack framfördes av köpman David Andersson, Sollefteå.
(Källa: Sundsvall-Posten 1937-04-21)


Click to open picture, in original size, in a new windowSpouse(s) and children


Married 1918-03-02 Greta Andersson. Born 1894-08-12 in Gävle (X).
Died 1991-10-01 in Huddinge (AB). [11]

Bengt Bertil Gelland. Born 1930-11-13 in Sundsvall (Y). [12]
Sources

 1. Sunsvalls G A F:p s39
 2. Revsund AI:12 s103
 3. HFB 1847-56 b99, FB s21
 4. FB b168, HFB Bodsjö 1805-1816 s54
 5. HFB 1847-56 b99
 6. HFB 1757-1804 s105, s119
 7. HFB 1757-1804 b103
 8. HFB 1805-16 b62
 9. FB s31
 10. HFB 1838-47 b116, DB Bodsjö 1853
 11. Sv DB
 12. Sv Bef 1970, FB
Index of persons       Index of places

Documentation in cooperation with the local historical society Bodsjö Hembygdsforening www.hembygd.se/bodsjo/ kontakt@hunge.be Created 2018-02-17 using Disgen version 8.2d.