Pedigree chart Nils Aronsson

1689-1762

Born 1689 in Bodsjö, Forsa (Z). [1]
Died 1762. [2]
Nils Aronsson.
Born 1689 in Bodsjö, Forsa (Z). [1]
Died 1762. [2]

f Aron .
Born. [3]


     
 
   
 
     
 
   
 

m Märet Larsdotter.     
 
   
 
     
 
   
 


Biography


1500 och 1600-talen - de första källmaterialen 1565 finns Forsagården åter med i skattelängden och från 1566 finns en ny ägare dokumenterad vid namn Faste. Vid denna tid fanns det stora arealer "herrelöst" land och markförvärvet lär ha skett så att åbon fick ensamrätt till så stort område som hans rop en däven dag vid sommarsolståndet kunde höras, åt alla håll från boplatsen (Persson 1931). Gården nämns 1617 i ett annat sammanhang. Under kalmarkriget 1611-1613 pågick det i Jämtland, som då lydde under Danmark, den så kallade Baltzarfejden. Baltzar Bäck var en svensk härförare som lyckades erövra Jämtland och tvingade de jämtska bönderna att svära den svenske konungen Karl IX sin trohet (eller mista huvudet). Innan kriget var slut så hade Danmark återvunnit Jämtland och det stod nu bönderna dyrt att de svurit eden. De fick dryga böter och i domsprotokollet över förrädarna finns Peder Fastesson, ägare till Forsagården (Persson 1931). Han fick betala främst kontanter men även mjöl, vilket tyder på att gården redan då hade en kvarn (Lundgren 2001). 1688 tillträdde Aronsson-släkten Forsagården och de skulle komma att inneha den i drygt tvåhundra år.
/Arbete i skogshistoria av Henrik Wikström vt 2001 "Forsa-Gården en lång historia"Spouse(s) and children


Married 1717 [2] Karin Göransdotter. Born 1687. [2]
Died 1765. [2]

Göran Nilsson. Born 1718 in Bodsjö, Forsa (Z).

Aron Nilsson. Bonde Forssa.
Born 1720 in Bodsjö, Forsa (Z). [4]

Karin Nilsdotter. Born 1722.

Olof Nilsson. Born 1726 in Bodsjö, Forsa (Z).

Per Nilsson. Born 1727 in Bodsjö, Forsa (Z). [5]
Sources

  1. http://malinswebb.se/arne/p2e0ac1d0.html, HFB 1757-1804 b19
  2. HFB 1757-1804 b19
  3. http://malinswebb.se/arne/p2e0ac1d0.html
  4. HFB Bodsjö 1757-04 s101, s117
  5. HFB Bodsjö 1757-1804 s21
Index of persons       Index of places

Documentation in cooperation with the local historical society Bodsjö Hembygdsforening www.hembygd.se/bodsjo/ kontakt@hunge.be Created 2018-02-17 using Disgen version 8.2d.