Pedigree chart Aron Nilsson

1794-

Bonde Forssa, nämndeman, kyrkvärd.
Born 1794-02-06 in Bodsjö, Forssa (Z). [1]
Aron Nilsson.
Born 1794-02-06 in Bodsjö, Forssa (Z). [1]

Bonde Forssa, nämndeman, kyrkvärd.

f Nils Aronsson.
Born 1754-09-30 in Bodsjö, Forsa (Z). [2]

Bonde Forsa.


ff Aron Nilsson.
Born 1720 in Bodsjö, Forsa (Z). [3]

Bonde Forssa.


fff Nils Aronsson.
Born 1689 in Bodsjö, Forsa (Z). [4]
Died 1762. [5]


ffff Aron .
Born. [6]fffm Märet Larsdotter.
ffm Karin Göransdotter.
Born 1687. [5]
Died 1765. [5]

 
 

fm Ingeborg Knutsdotter.
Born 1731. [7]


   
 
   
 

m Karin Olofsdotter.
Born 1767-05-28 in Bodsjö, Flatnor (Z). [8]mf Olof Jonsson.
Born 1739. [9]
Died 1813-05-02 in Bodsjö, Flatnor (Z). [10]
Bonde Flatnor.


mff Jon Ersson.
Born 1715. [11]

Bonde Flatnor.

 
 

mfm Anna Olsdotter.
Born 1702. [12]


 
 

mm Ingeborg Ingebrektsdotter.
Born 1729-12-28 in Revsund, Ösjö (Z). [13]
Died 1785-07-31 in Bodsjö, Flatnor (Z). [14]


mmf Ingebrekt Nilsson. 
 

mmm Märeta Persdotter. 
 


Biography


1824 gift Bond. Forssa
1836 gift nämndeman i Forssa
1857-62 o 1863-72 gift Forssa hos sonen Magnus

Nästa son att ta över var Aron Nilsson med hustrun Brita Pehrsdotter, detta ägde rum 1824. Gården har aldrig varit så stor som under Aron Nilssons ägo. Forsagården består nu av ca 40 ha åker och äng (myrslåtter ej medräknade) samt 28 st hus. Förutom bostadshus, ladugård samt lador så har man också en modern kvarn, sågverk, snickarverkstad, smedja samt mejeri, gården var med andra ord självförsörjande inom det mesta. Förutom att två mycket stora byggnader uppförts (mangårdsbyggnad samt födorådsbyggnad) så inhandlades också två andra gårdar: Flatnor nr 1 som då omfattade merparten av flatnors hela skifteslag inköptes 1832 av Jonas Olofsson. Gården Långänge i Lockne socken köptes inte långt efter. Två torp med dagsverksåtagande har också uppförts. Det ena bebos av Pehr och Brita Larsson med tre barn (Lars-Petter, Olof och Ingeborg). Det andra torpet beboddes av Adolf och Kjerstin Mattsson med barnen Anna-Brita och Hedda. Aron Nilsson var en hård man i affärer och lyckades på kort tid bli bygdens bank. I bouppteckningen efter hustrun Brita Pehrsdotter 1852 finns noterat utstående fordringar på en summa av 15 031 kr. Vid den här tiden kunde man köpa en normal gård för 4000 kr. I samma bouppteckning finns 184 djur upptagna (73 i Forsa, 64 i Långänge samt 47 i Flatnor). I och med hustruns bortgång fördelade Aron sina tillgångar till sina fem barn (Katarina, Nils, Petter, Magnus och Margareta). Nils fick Forsa enl. tradition, Magnus fick Flatnor och Petter fick Långänge. Flickorna kompenserades troligen med likvida medel. /forsa.se

Click to open picture, in original size, in a new windowSpouse(s) and children


Married 1821 [1] Brita Persdotter. Born 1796-09-19 in Revsund (Z). [1]

Katarina Aronsdotter. Born 1822-04-20 in Bodsjö (Z). [1]

Nils Aronsson. Bonde, kyrkovärd.
Born 1824-03-14.
Died 1865-10-14.

Petter Aronsson. Bonde Lockne.
Born 1826-05-05 in Bodsjö (Z). [1]

Magnus Aronsson Nilsson. Bonde Forssa.
Born 1831-05-07 in Bodsjö (Z). [1]
Died 1913-02-22 in Bodsjö, Forssa (Z). [15]

Margreta Aronsdotter. Born 1836-04-11 in Bodsjö, Forsa (Z). [16]
Died 1921-05-31 in Bodsjö, Finnäs (Z). [15]

Brita Johanna Aronsdotter. Born 1836-04-11 in Bodsjö, Forsa (Z). [17]
Died 1837-04-16 in Bodsjö, Forsa (Z). [18]


Married 1856 [1] Brita Stina Strindberg. Born 1821-10-07 in Sundsjö (Z). [1]Sources

 1. HFB 1838-1847 s23
 2. HFB Bodsjö 1757-1804 s21, s127, 1805-1816 s25
 3. HFB Bodsjö 1757-04 s101, s117
 4. http://malinswebb.se/arne/p2e0ac1d0.html, HFB 1757-1804 b19
 5. HFB 1757-1804 b19
 6. http://malinswebb.se/arne/p2e0ac1d0.html
 7. HFB Bodsjö 1757-1804 s21, s127
 8. HFB Bodsjö 1805-1816 s25, HFB 1757-1804 b90, s124, FB s135
 9. FB s122, HFB Bodsjö 1805-1816 s14, HFB Bodsjö 1757-04 s75, s124
 10. FB s122, HFB Bodsjö 1805-1816 s14
 11. HFB 1757-1804 b90, HFB Bodsjö 1757-04 s16, s74
 12. HFB Bodsjö 1757-04 s16
 13. HFB Bodsjö 1757-04 s16, FB 1767 s135, C:1 s189
 14. C:1 s170
 15. Sv DB
 16. GID 7.16.92500
 17. Bodsjö C:3 s3
 18. Bodsjö C:3 s177
Index of persons       Index of places

Documentation in cooperation with the local historical society Bodsjö Hembygdsforening www.hembygd.se/bodsjo/ kontakt@hunge.be Created 2018-02-17 using Disgen version 8.2d.