Pedigree chart Jöns Jönsson

1850-1933

Bonde Strångsund, arbetare.
Born 1850-07-03 in Revsund (Z).
Died 1933-02-18 in Bodsjö, Strångsund (Z).
Jöns   Jönsson 1850-1933

Jöns   Jönsson 1850-1933

Jöns Jönsson.
Born 1850-07-03 in Revsund (Z).
Died 1933-02-18 in Bodsjö, Strångsund (Z).
Bonde Strångsund, arbetare.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 


Biography


Click to open picture, in original size, in a new window

Plantsättning på Strångskogen runt 1910.
mellan raden från vänster 1 A Niklas Nilsson 1893- 2 Karl-Julius Martinsson 1882- 3 Nils August Andersson 1892- 4 Arbetsledare Krekla med kedja.
nedre raden från vänster
1 Jöns "Lilla Jöns" Jönsson 1850-


Click to open picture, in original size, in a new window


Click to open picture, in original size, in a new window

Jöns Jönsson 1850-1933 Hemkommen från några år i Amerika fick han hjälp att bygga detta hus.


Click to open picture, in original size, in a new window


1875 o 1876 gift bonde Strångsund
1878 gift arbetare Strångsund
1880 gift Strångsund med 2 barn
1881 gift arrendator Strångsund
1890 änkling m 3 barn jordarbetare Strångsund
1900 änkling m 3 barn arbetare Strångsund
1907 emigrerar från Strångsund till Nordamerika med sonen Per Anton
1909 från Nordamerika till Strångsund, sjuklig
1933 änkling 1886, Strångsund
Kallades Lilla Jöns


- - - MILLA GÅRN - - - Jöns Jönsson "LillaJöns" i folkmun, övertog gården efter sin far . Han sålde till Tunadal AB . Han hade tydligen planer på att åka till USA. Ett muntligt avtal gjordes upp med representanter för Tunadal AB, att när Lilla Jöns korn tillbaka till Strången från Amerika, skulle han ha ett undantags rum på gården. Så blev dock inte fallet. När Jöns korn hem från USA,visade det sig att Tunadal hade arrenderat ut gården till Andreas Pettersson . I arrendehandlingarna stod det ingenting om något husrum åt Lilla Jöns. - Under någon tid , fick han bo hos Nils Andersson . "Väst i gårn" i "farstukammarn". Där trivdes han inte. Han ville bo någonstans på "Millagårn", som han hade ägt en gång. Min morfar, Johan Norling, tog då och byggde en liten stuga nere vid "Jöns bäcken" som den kom att heta. Där bodde Lilla Jöns till sin död 1933. Hans hustru hette Olava. Jöns har berättat att när han friade till henne, så hade han:" Stuppe na tjassel dit i kjortselfitsjen på a" Det tog skruv tydligen. Fritt översatt, hade han stoppat godsaker i hennes kjortelficka. Min moster Edith, var hans ögonsten. Algot Holmberg berättade att gubben inte tyckte om honom. Ingen friare var god nog åt Edith. -Jöns-stugu som vi sade, stog kvar inpå 1970 talet . Då var taket inrasat och det mesta var uppruttnat . -Det är många lador och stugor som har försvunnit på grund av att taken har rasat in. - Idag finns bevarat två dörrar från "Jönsstugu" Den ena sitter i mitt båthus i Strången. Den andra ligger som reserv . Jöns och Olava, hade tre barn. Per Anton, Anna Märta och Jöns Olof. Anna Märta och Jöns Olof emigrerade till USA. Jöns och Per Anton följde efter lite senare. De kom tillbaka till Strången efter c:a två år. Per Anton reste snart tillbaka till USA, efter vad det sades utan att ”LillaJöns” blev vidtalad. -Dottern Anna Märta blev gift och fick två barn . En son och en dotter . Dottern hette(r) Myrtle Olava, det har framgått av foton som AnnaMärta har skickat till pappa Jöns i Strången. Vad sonen hette har inte framkommit. Myrtle Olava var till Strången en sommar in på 1980 talet. Ragna och jag träffade henne och berättade vad vi visste om gubben Lilla Jöns. /John Norling

Spouse(s) and children


Married Olava Kristina Nordlund. Born 1851-10-15 in Ramsele (Y).
Died 1886-09-05 in Bodsjö, Strångsund (Z).

Jöns Olof Jönsson. Born 1876-08-24 in Bodsjö, Strångsund (Z).

Anna Märta Jönsson. Born 1878-10-15 in Bodsjö, Strångsund (Z).

Per Anton Jönsson. Timmerarbetare.
Born 1881-04-25 in Bodsjö (Z).


Index of persons       Index of places

Created 2020-02-13 using Disgen version 8.2d.