Pedigree chart Clas Odhner

1794-

Prost i Medelplana och fil doktor.
Born 1794.
Clas Odhner.
Born 1794.

Prost i Medelplana och fil doktor.

f Jonas Persson senare Odhner.
Born 1744 in Låstad (S).
Died 1830 in Lyrestad (S).
Prost i Lyrestad.


ff Per Jonsson.
Born 1713.
Died 1773.


fff Jon Bengtsson. 
 
   
 

fm Magdalena Jonsdotter.
Born.


   
 
   
 

m Ingeborg Magdalena Thorséen.
Born 1766-01-18 in Odensåker, Öhn (R).
Died 1833-03-12 in Odensåker (R).

     
 
   
 
     
 
   
 


Biography

Prosten i Lyrestad beskrives som en god människa, nitisk i sin ämbetsutövning och road av studier, musik och blommor. Två av hans söner blevo präster i Skara stift, Per Hemming fil. doktor och prost i Horn f. 1790 samt Clas f. 1794 fil. doktor och prost i Medelplana. Den senare gifte sig 1825 med Anna Ericsson från Långbanshyttan i Värmland, syster till de ryktbara bröderna John och Nils Ericsson. En son till dessa makar var den berömde pro- fessorn i historia i Lund, sedermera riksarkivarien, akademiledamoten Clas Teodor Odhner, som föddes 1836 och avled 1904. En son til honom i hans gifte med Emma Knös var professorn i zoologi i Oslo och Stockholm Theodor Odhner. I dennes äktenskap med Ebba Nordensson föddes 1921 sonen Clas-Erik, agronomie licentiat och utredningschef i Landsorganisationen.


Spouse(s) and children


Married 1825 Anna Carolina Ericsson. Born 1800-09-10 in Färnebo, Långbanshyttan (S).

Clas Jon Teodor Odhner. Professor i historia, akademiledamot, riksarkivarie.
Born 1836-06-17 in Alingsås land (R).
Died 1904-06-11.


Index of persons       Index of places

Created 2020-02-13 using Disgen version 8.2d.