Pedigree chart Mikael Bredh (Breed)

-1645

Borgare, krögare, ryttare.
Died 1645 in Danmark.
Mikael Bredh (Breed).

Died 1645 in Danmark.
Borgare, krögare, ryttare.

f Hindrik Bredh.
Born.


     
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 


Biography

Död 1645 c:a. Borgare, krögare, ryttare Mikael Bredh beskrivs som borgare 1622 och 1626 i Västervik. Tog värvning som menig ryttare vid Smålands kavalleri 1623. Levde 1632 i Gamleby. Nämns som krögare omkring 1640 i Gamleby. Spårlöst försvunnen under ett fälttåg 1645 i Skåne. Han var arrendator av köpingsområdet i Gamleby, idkade betydande affärsrörelser med bl.a trävaror. Han löste in på sin hustrus vägnar 1626 skattehemmanet Ankarsrum i Hallingeberg sn, och ägde själv ett hemman i Gunnerstad i Gamleby sn, och disponerade över en gård i Heda, Gamleby sn. Dessutom arrenderade han Åby gård i Gamleby. Före och under trettioåriga kriget deltog han i en rad bataljer, då han tillhörde ett Tjustkompani. Vid hans frånfälle var familjeekonomin usel. Affärsmannen Didrik Dichman i Västervik var en av fordringsägarna, och hans arvingar tilldömdes Ankarsrums skattegård 1674 efter långvariga processer. Hans första hustru hette Karin, och den andra Lucia (Lusse) hon dog på Rispetorp, Hallingeberg sn 1681 begr. 20/4, 82 år gammal [A. B.]. //Barn utan känd moder: Henrik Bredh Gyllenbreider NN Mikaelsdotter. Levde 1663. Anna Mikaelsdotter. Hon försökte 1704 hindra magnaten Hans Anderssons förvärv av Ankarsrum [A.B.]. Erik Mickelsson Bredh Gyllenbreider, född 1627


Spouse(s) and children


Married Karin . Born.

Married Lucia . Born 1599.
Died 1681 in Hallingeberg Rispetorp (H).

Eric Bredh Gyllenbreider. Ryttmästare.
Born 1627 in Gamleby (H).
Died 1707-01-21 in Djursdala (H).

Henric Bredh adl Gyllenbreider. Löjtnant.
Born 1633 in Gamleby Gunnerstad (?) (H).
Died 1697 in Hallingeberg Rispetorp (H).


Index of persons       Index of places

Created 2020-02-13 using Disgen version 8.2d.