Pedigree chart Karl Emil Petersson Törnvall

1864-1922

Born 1864-01-01 in Dänningelanda (G). [1]
Died 1922-09-17. [2]
Stadsfiskal.
Karl Emil   Petersson Törnvall 1864-1922

Karl Emil   Petersson Törnvall 1864-1922

Karl Emil Petersson Törnvall.
Born 1864-01-01 in Dänningelanda (G). [1]
Died 1922-09-17. [2]
Stadsfiskal.

f Peter Olof Johannesson.
Born 1819-12-19 in Hemmesjö, Hemset Tokagård (G). [3]
Died 1887-05-20 Dänningelanda, Torpa Söregården (G). [3]
Bonde, undantagshjon.


ff Johannes Bengtsson.
Born 1789-10-17 in Hemset Tokagård, Hemmesjö, Kronobergs län.
Died 1873-04-10 in Torpa Södregård, Dänningelanda, Kronobergs län.
lantbrukare, undantagsman.


fff Bengt Nilsson.
Born 1752-11-14 in Hemmesjö, Kronobergs län. [3]
Died 1832-10-27 in Hemset Tokagård, Hemmesjö, Kronobergs län.
bonde, backstugusittare.

 
 

ffm Karin Olofsdotter.
Born 1758-08-25 in Hemmesjö, Kronobergs län. [3]
Died 1835-11-10 in Hemset Tokagård, Hemmesjö, Kronobergs län. [3]

 
 

fm Christina Jonasdotter.
Born 1792-12-16 in Ekna Säteri, Tjureda, Kronobergs län.
Died 1859-07-09 in Torpa Södregård, Dänningelanda, Kronobergs län.


fmf Jonas Persson.
Born 1762-04-30 in Ekna, Tjureda, Kronobergs län. [3]

lantbrukare.

 
 

fmm Anna Brita Johansdotter.
Born 1769-11-29 in Söraby, Kronobergs län. [3]


 
 

m Ingrid Maria Andersdotter.
Born 1826-01-26 in Dänningelanda, Torpa Södregården (G). [3]mf Anders Pehrsson.
Born 1785-08-11 in Dänningelanda (G). [3]
Died 1861-06-07 in Dänningelanda, Torpa Södregården (G).
bonde, undantagsman.


mff Per Olsson.
Born 1755-02-16. [3]
Died 1813-11-07 in Torpa södregården, Dänningelanda, Kronobergs län. [3]
lantbrukare.

 
 

mfm Elin Persdotter.
Born 1756-09-16 in Torpa Södregården, Dänningelanda, Kronobergs län. [3]

inhysehjon .

 
 

mm Britta Elisabeth Jonsdotter.
Born 1799-09-12 in Dänningelanda, Kättilstorp (G).
Died 1867-10-16 in Dänningelanda, Torpa Södregården (G).


mmf Jon Månsson.
Born 1756-11-11. [3]

lantbrukare.

 
 

mmm Kierstin Persdotter.
Born 1771-09-08. [3]


 
 


Biography


1890 Hovrättsnotarie e. o. , Polisöverkonstapel ogift Adolf Fredrik
1894 gift Hovrättsnotarie Adolf Fredrik
1900 Stadsfiskal Sundsvall m hustru o 1 barn (Carl Olof) i hushålletĄ
1917 13/10 flyttar från Sundsvall till Stockholm, Kungsholm, Kungsg 78 med sonen Karl Olof

"Stadsfiskalen Carl Emil Törnvall föddes själfva nyårsdagen 1864 i Dänningelanda i Småland, tog studentexamen i Växjö 1885, examen till rikets rättegångsverk 1888 och blef samma år e. o. hofrättsnotarie: tjänstgjorde åren 1889-1890 som e. o. notarie vid Stockholms rådstufvurätt samt under samma tid som kanslist vid riksbankens ombudsmannakontor i Stockholm: tjänstgjorde åren 1891-1893 vid detektiva polisen i hufvudstaden, därvid han äfven skötte polisövervakningen sistnämnda år vid Tullgran under käjsar Wilhelms besök därstädes, vilket renderat honom Preussiska Röda Örns ordens medalj. Till stadsfiskal i Sundsvall utnämndes hr Törnvall 1894 och har förvärfvat sig allmänna sympatier för så väl sitt urbana väsen som det sätt hvarpå han utöfvar sin tjänst." /källa:Medelpads fornminnesförening


Click to open picture, in original size, in a new window


Click to open picture, in original size, in a new windowSpouse(s) and children


Married 1893-08-29 [4]
1901-06-30 vigsel enl Sv DB 1903
Jenny Sophia Lind. Born 1863-02-11 in Östra Torsås, Säljeryd Smedsgården (G). [3]
Died 1903-12-18 in Sundsvall, Hirschska huset (Y). [5]

Karl Olof Napoleon Törnvall. Born 1894-03-10 in Adolf Fredrik (AB). [6]
Died 1972-11-22 in Borgholm (H).
provinsialläkare.


Married 1906-06-30 Selma Maria Lind. Born 1879-09-03 in Växjö, Fagerlund (G). [7]
Died 1917-01-29 in Sundsvall (Y). [2]

Married 1919-06-28 [8] Svea Regina Kjellman. Born 1882-10-26 in Karlstad (S). [8]
Died 1973-04-17 in Göteborgs Vasa (O). [2]Sources

  1. Släktutredning Mina Rötter, Kungsholm BI:63 s169
  2. Sv DB
  3. Släktutredning Mina Rötter
  4. Släktutredning Mina Rötter, Sudsvalls G A AIIa:2 s695
  5. DB s50, Sv DB
  6. Släktutredning Mina Rötter, FB b14
  7. FB b6
  8. Kungsholm BI:63 s169
Index of persons       Index of places

Documentation in cooperation with the local historical society Bodsjö Hembygdsforening www.hembygd.se/bodsjo/ kontakt@hunge.be Created 2018-02-17 using Disgen version 8.2d.